علیرضا سهرابیان مقدم

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده) تربیت بدنی و علوم ورزش دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده) تربیت بدنی و علوم ورزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)مدیریت ورزشی- مدیریت راهبردی در سازمانها و رویدادهای ورزشیدانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

سوابق اجرایی

مدیرکل تربیت بدنی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

دبیرکل فدراسیون قایقرانی

نایب رییس فدراسیون قایقرانی

مدیر و سر مربی تیمهای ملی قایقرانی

عضو هیات رییسه فدراسیون قایقرانی

عضو هیات رییسه فدراسیون ملی دانشجویان کشور

رییس کمیته تحقیق و پژوهش فدراسیون قایقرانی

رییس کمیته بادبانی فدراسیون قایقرانی

داور فدراسیون جهانی قایقرانی

مربی بین المللی فدراسیون قایقرانی

    عضو اصلی مشورتی کمیته ورزش مجمع تشخیص مصلحت نظام

نایب رئیس سبک رزمی دراگون اسپورت

ردیف

عنوان اختراع

نام متقاضی و همکاران به ترتیب مشارکت

ارائه به نام دانشگاه

مشخصات اختراع

محل ثبت

تاریخ ثبت

شماره ثبت

منجر به قرارداد

شرکت در مسابقات

حمایت دانشگاه

گردیده

نگردیده

دارد

ندارد

دارد

ندارد

مبلغ (ریال)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ تربیت بدنی ایران

روابط عمومی و بین الملل ورزشی

مدیریت ورزشی

بازاریابی ورزشی

تربیت بدنی عمومی

رشته های عملی ورزشی

سوابق پژوهشی

ردیف

موضوع شرکت داده شده در مسابقه

نام مسئول تیم و همکاران به ترتیب مشارکت

شرکت با نام دانشگاه

مشخصات مسابقه

ملاحظات

تایید یا رد معاونت

عنوان مسابقه

تاریخ برگزاری

مکان برگزاری

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

عنوان کسب شده

حمایت مالی دانشگاه

دارد

ندارد

مبلغ (ریال)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

عنوان سمینار یا کارگاه

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

تعداد افراد شرکت­کننده

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

موضوع همایش - کنفرانس

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1

 

 

 

 

 

 

 

عضو انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران