بابک علیاءدونیقی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده) علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)علم اطلاعات و دانش شناسیدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

سوابق اجرایی

مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی از سال 1385 تا کنون

و مدیر گروه مشاوره از سال 1394 تا کنون

ردیف

عنوان اختراع

نام متقاضی و همکاران به ترتیب مشارکت

ارائه به نام دانشگاه

مشخصات اختراع

محل ثبت

تاریخ ثبت

شماره ثبت

منجر به قرارداد

شرکت در مسابقات

حمایت دانشگاه

گردیده

نگردیده

دارد

ندارد

دارد

ندارد

مبلغ (ریال)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرجع شناسی فارسی و عربی

مرجع شناسی لاتین

روش تحقیق

بانک های اطلاعاتی

روش تحقیق

مبانی کامپیوتر

سوابق پژوهشی

ردیف

موضوع شرکت داده شده در مسابقه

نام مسئول تیم و همکاران به ترتیب مشارکت

شرکت با نام دانشگاه

مشخصات مسابقه

ملاحظات

تایید یا رد معاونت

عنوان مسابقه

تاریخ برگزاری

مکان برگزاری

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

عنوان کسب شده

حمایت مالی دانشگاه

دارد

ندارد

مبلغ (ریال)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

عنوان سمینار یا کارگاه

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

تعداد افراد شرکت­کننده

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1

برنامه درسی دوره کتابداری و اطلاع رسانی  مقدماتی (1)

برنامه درسی دوره کتابداری و اطلاع رسانی مقدماتی (2)

برنامه درسی دوره کتابداری و اطلاع رسانی پیشرفته (1)

برنامه درسی دوره کتابداری و اطلاع رسانی پیشرفته (2)

واحد رودهن

واحد رودهن

واحد رودهن

تیر1382

تیر1382

اسفند 1382

اسفند 1382

کتابداری

کتابداری

کتابداری

کتابداری

مدرس

مدرس

مدرس

مدرس

20

20

20

20

 

 

ملی

ملی

ملی

ملی

 

 

ردیف

موضوع همایش - کنفرانس

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1

 

 

 

 

 

 

عضویت در انجمن ملی کتابداران ایران