هدی همتی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)حسابداریدانشگاه علامه طباطبایی
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده) حسابداریدانشگاه علامه طباطبایی
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)حسابداریدانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

سوابق اجرایی

حسابداری

ردیف

عنوان اختراع

نام متقاضی و همکاران به ترتیب مشارکت

ارائه به نام دانشگاه

مشخصات اختراع

محل ثبت

تاریخ ثبت

شماره ثبت

منجر به قرارداد

شرکت در مسابقات

حمایت دانشگاه

گردیده

نگردیده

دارد

ندارد

دارد

ندارد

مبلغ (ریال)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دروس حسابداری دوره کارشناسی: حسابداری میانه 1 و 2 و ...

دروس حسابداری دوره کارشناسی: تئوری حسابداری 1 و 2، مسایل جاری در حسابداری، بررسی موارد خاص در حسابداری، حسابرسی پیشرفته و ...