نمایش ۷۳ تا ۹۰ مورد از کل ۳۳۷ مورد.
حسین

حسین جدی مزرعه

استادیار
دانشکده کشاورزی و علوم پایه
حسین جدی مزرعه
استادیار -
- دانشکده کشاورزی و علوم پایه

https://faculty.riau.ac.ir/jeddi-mazrae/fa

شادی جزایری

استاد
دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
شادی جزایری
استاد -
- دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی

https://faculty.riau.ac.ir/jazayeri/fa

مسعود

مسعود جعفری

استادیار
دانشکده هنر و معماری
مسعود جعفری
استادیار -
- دانشکده هنر و معماری

https://faculty.riau.ac.ir/jafari/fa

مهرنوش جعفری

مربی
دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
مهرنوش جعفری
مربی -
- دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی

https://faculty.riau.ac.ir/m-jafari/fa

شرفعلی جلولی

مربی
گروه معارف
حسن

حسن جلیلی

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی
حسن جلیلی
استادیار دکتری
- دانشکده فنی و مهندسی

https://faculty.riau.ac.ir/hjalili/fa

مریم

مریم جندقیان

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
مریم جندقیان
مربی -
- دانشکده فنی و مهندسی

https://faculty.riau.ac.ir/jandaghian/fa

علی

علی جهان پولاد

مربی
دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
علی جهان پولاد
مربی -
- دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه

https://faculty.riau.ac.ir/jahanpoulad/fa

پانته آ جهانگیر

استادیار
(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
پانته آ جهانگیر
استادیار -
- (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری

https://faculty.riau.ac.ir/jahangir/fa

لیلا

لیلا جوکار

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
لیلا جوکار
مربی -
- دانشکده فنی و مهندسی

https://faculty.riau.ac.ir/jokar/fa

احسان

احسان چراغی

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
احسان چراغی
مربی -
- دانشکده فنی و مهندسی

https://faculty.riau.ac.ir/cheraghi/fa

محمد

محمد چلاجور

استادیار
دانشکده کشاورزی و علوم پایه
محمد چلاجور
استادیار -
- دانشکده کشاورزی و علوم پایه

https://faculty.riau.ac.ir/chalajour/fa

علیرضا چناری

استادیار
(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
علیرضا چناری
استادیار -
- (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری

https://faculty.riau.ac.ir/chenari/fa

شادی حاج رسولیها

مربی
دانشکده کشاورزی و علوم پایه
شادی حاج رسولیها
مربی -
- دانشکده کشاورزی و علوم پایه

https://faculty.riau.ac.ir/hajrasouliha/fa

محمدرضا

محمدرضا حاج سیدهادی

دانشیار
دانشکده کشاورزی و علوم پایه
محمدرضا حاج سیدهادی
دانشیار -
- دانشکده کشاورزی و علوم پایه

https://faculty.riau.ac.ir/haj-seyedhadi/fa

حسین

حسین حاجی رسولیها

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
حسین حاجی رسولیها
مربی -
- دانشکده فنی و مهندسی

https://faculty.riau.ac.ir/hajirasouliha/fa

فاطمه

فاطمه حاجی سیدابوالقاسم

مربی
دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
فاطمه حاجی سیدابوالقاسم
مربی -
- دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه

https://faculty.riau.ac.ir/hajiseyed-abolghasem/fa

سعید

سعید حاجی قاسمعلی

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی
سعید حاجی قاسمعلی
استادیار -
- دانشکده فنی و مهندسی

https://faculty.riau.ac.ir/hajighasemali/fa