احسان احسانی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)زیست شناسی علوم جانوریتبریز
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)علوم جانوری سلولی تکوینیخوارزمی
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)علوم جانوری تکوینیعلوم وتحقیقات تهران

سوابق اجرایی

زیست شناسی علوم جانوری

ردیف

عنوان اختراع

نام متقاضی و همکاران به ترتیب مشارکت

ارائه به نام دانشگاه

مشخصات اختراع

محل ثبت

تاریخ ثبت

شماره ثبت

منجر به قرارداد

شرکت در مسابقات

حمایت دانشگاه

گردیده

نگردیده

دارد

ندارد

دارد

ندارد

مبلغ (ریال)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوابق پژوهشی

ردیف

موضوع شرکت داده شده در مسابقه

نام مسئول تیم و همکاران به ترتیب مشارکت

شرکت با نام دانشگاه

مشخصات مسابقه

ملاحظات

تایید یا رد معاونت

عنوان مسابقه

تاریخ برگزاری

مکان برگزاری

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

عنوان کسب شده

حمایت مالی دانشگاه

دارد

ندارد

مبلغ (ریال)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

عنوان سمینار یا کارگاه

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

تعداد افراد شرکت­کننده

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1

کارگاه آشنایی با حیوانات آزمایشگاهی در پژوهش های زیست پزشکی

پژوهشگاه رویان

1394 (14 آذر)-

حیوانات آزمایشگاهی

مدرس

40

داخلی

 

کارگاه آشنایی با حیوانات آزمایشگاهی در پژوهش های جنین شناسی

پژوهشگاه رویان 1393 (11 اردیبهشت)- جنین شناسی مدرس 50 داخلی
  کاربرد سلول های بنیادی پتانسیل و چشم اندازها

دانشگاه علوم پزشکی لرستان

1393 (6 آذر) سلول های بنیادی سخنران 70 منطقه ای
  تازه های بانک خون بند ناف و طب ترمیمی دانشگاه علوم پزشکی اراک 1393 (13 آذر) طب ترمیمی سخنران 100 منطقه ای

 

ردیف

موضوع همایش - کنفرانس

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1

 ششمین مدرسه تابستانی بین المللی: علوم بین رشته ای برای پزشکی فردا

پژوهشگاه رویان

2015 (30-25 جولای)

سلول درمانی

عضو کمیته اجرایی

بین المللی

  یازدهمین کنگره بین المللی بیولوژی و تکنولوژی سلولهای بنیادی پژوهشگاه رویان 2015 (4-2 سپتامبر) سلول های بنیادی عضو کمیته اجرایی بین المللی