فریده دوکانه ای فرد

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)مدیریت و برنامه ریزیدانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)مشاورهدانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)مشاورهدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

سوابق اجرایی

1- ارایه فعالیت ها و خدمات آموزشی در زمینه تشکیل کلاس های آموزش خانواده- آموزش نوعروسان و آموزش های مختلف برای دختران و پسران 14 تا 20 سال در کمیته امداد امام خمینی (ره) استان تهران از آبان ماه 1379 تا اسفند ماه 1383
2- ارایه خدمات مشاوره ای در زمینه های متفاوت در کمیته امداد امام خمینی (ره) استان تهران از سال 1379 تا پایان سال 1383
3- ارایه خدمات مشاوره ای در زمینه های مختلف: تحصیلی، شغلی، خانواده، ازدواج، کودک و نوجوان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن از سال 1380 تا کنون
4- ارایه خدمات مشاوره ای در زمینه های مختلف: تحصیلی، شغلی، خانواده، ازدواج، کودک و نوجوان در خانه فرهنگ دانشجو (مرکز مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی ) از بهمن ماه 1383 تا مرداد ماه 1385 و در مرکز مشاوره دانشگاه شهید بهشتی از 1386 تا کنون 
5- سر مربی آموزش خانواده و مسئول مرکز مشاوره کمیته امداد امام خمینی (ره) رودهن از سال 1379 تا 1381 
6- مسئول واحد فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) رودهن از سال 1381 تا پایان 1383
7- مدیر گروه آموزشی مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن از مهر ماه سال 1388 به مدت 4 سال
8- رئیس دانشکده علوم تربیتی و مشاوره به مدت 3 سال
9- مدیر داخلی فصلنامه اندیشه های تازه در علوم تربیتی
10- عضو کمیته انظباطی دانشجویی
11- عضو کمیسیون تخصصی مشاوره خانواده در سازمان نظام روان شناسی جمهوری اسلامی ایران

ردیف

عنوان اختراع

نام متقاضی و همکاران به ترتیب مشارکت

ارائه به نام دانشگاه

مشخصات اختراع

محل ثبت

تاریخ ثبت

شماره ثبت

منجر به قرارداد

شرکت در مسابقات

حمایت دانشگاه

گردیده

نگردیده

دارد

ندارد

دارد

ندارد

مبلغ (ریال)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• نظریه های پیشرفته مشاوره خانواده

• کارورزی 1و  2 و 3
• پروژه تحقیقاتی (سمینار)
• روش ها و فنون مشاوره

• راهنمایی تحصیلی
• روش های تحقیق پیشرفته

• روان شناسی تربیتی
• روان شناسی یادگیری
• روش ها و فنون تدریس
• روان شناسی شخصیت
• روان شناسی رشد 1و2
• کلیات مشاوره
• مسایل و مشکلات نوجوانی و جوانی
• خانواده نابسامان
• مشاوره شغلی
• مشاوره گروهی
• کارورزی 1و  2 و 3
• پروژه تحقیقاتی (سمینار)
• روش ها و فنون مشاوره
• راهنمایی تحصیلی
• روش های تحقیق پیشرفته
• نظریه های پیشرفته مشاوره خانواده
• کاربرد آزمونهای تشخیصی  و شخصیت

سوابق پژوهشی

ردیف

موضوع شرکت داده شده در مسابقه

نام مسئول تیم و همکاران به ترتیب مشارکت

شرکت با نام دانشگاه

مشخصات مسابقه

ملاحظات

تایید یا رد معاونت

عنوان مسابقه

تاریخ برگزاری

مکان برگزاری

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

عنوان کسب شده

حمایت مالی دانشگاه

دارد

ندارد

مبلغ (ریال)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

عنوان سمینار یا کارگاه

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

تعداد افراد شرکت­کننده

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

موضوع همایش - کنفرانس

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1

 

 

 

 

 

 

مدیر داخلی فصلنامه اندیشه های تازه در علوم تربیتی

- عضویت در انجمن مشاوره ایران از سال 1380 تا کنون
- عضویت در سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ایران از سال 1383 تا کنون
- عضو بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
- عضو کمیته تصویب رشته علوم انسانی دبیر خانه منطقه 12 به مدت یک سال
- عضو کمیته تخصصی گروه مشاوره منطقه 12 جهت تعیین صلاحیت علمی متقاضیان حق التدریس به مدت 2 سال
- عضو شورای پژوهشی دانشکده علوم تربیتی و مشاوره از سال 88 تا کنون
- عضو کمیته تخصصی دانشجویان ستاد شاهد دانشگاه آزاد سماء واحد رودهن از سال 85 تا کنون 
- عضو کمیته هم اندیشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن