ساسان آزاد

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده) مهندسی کامپیوتر - نرم افزار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده) مهندسی کامپیوتر - نرم افزار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

سوابق اجرایی

1. دانشگاهی:

    دانشگاه آزاد اسلامی رودهن:

     مدرس مدعو بین سال های 1373 الی 1378 و عضو هیأت علمی رسمی تمام وقت از 1378 در گروه مهندسی کامپیوتر

     عضو کمیته علمی، مسئول جلسه ارائه، ارائه دهنده مقاله با عنوان "تشخیص هوشمند اسکناس های ایرانی" در اولین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار، اردیبهشت 1388 آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد رودهن

     عضو کمیته علمی، مسئول جلسه ارائه در  دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار، آذرماه 1390، آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد رودهن

     دبیر علمی سمینار با عنوان: شبکه های اجتماعی مجازی؛ فرصت ها و تهدیدها آذرماه 1392 دانشگاه آزاد اسلامی رودهن

     عضو هیات اجرایی کارگاه علمی با عنوان مباحث نوین در علوم کامپیوتر آذرماه 1394 دانشگاه آزاد اسلامی رودهن

    مدیر گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی رودهن از بهمن ماه 1390 تا کنون 

   عضو شورای راهبردی استادان واحد رودهن

   عضو شورای آموزشی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

    رئیس کمیته تخصصی گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

 

 

·        دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز:

o       تدریس دروس تخصصی رشته مهندسی کامپیوتر (ساختمان داده ها، تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم های کامپیوتری، مهندسی نرم افزار، زبان تخصصی نرم افزار ...) و استاد راهنما در بیش از 50 پروژه کارشناسی نرم افزار

 

 

 

·        دانشگاه جامع علمی کاربردی:

       1382 تا کنون  مدرس علمی کاربردی (دارای مجوز تدریس) 

       1384  طراح سئوالات آزمون جامع کشوری رشته کامپیوتر دانشگاه جامع علمی کاربردی

      1382 تا 1391 - مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری رودهن: مدیـر گروه های کامپیوتر نرم افزار ، فناوری اطلاعات و جانشین معاون آموزشی

 

 

ردیف

عنوان اختراع

نام متقاضی و همکاران به ترتیب مشارکت

ارائه به نام دانشگاه

مشخصات اختراع

محل ثبت

تاریخ ثبت

شماره ثبت

منجر به قرارداد

شرکت در مسابقات

حمایت دانشگاه

گردیده

نگردیده

دارد

ندارد

دارد

ندارد

مبلغ (ریال)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      تدریس دروس تخصصی رشته مهندسی کامپیوتر (ساختمان داده ها، تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم های کامپیوتری، مهندسی نرم افزار، زبان تخصصی نرم افزار ...) و استاد راهنما در بیش از 500 پروژه کارشناسی نرم افزار

سوابق پژوهشی

ردیف

موضوع شرکت داده شده در مسابقه

نام مسئول تیم و همکاران به ترتیب مشارکت

شرکت با نام دانشگاه

مشخصات مسابقه

ملاحظات

تایید یا رد معاونت

عنوان مسابقه

تاریخ برگزاری

مکان برگزاری

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

عنوان کسب شده

حمایت مالی دانشگاه

دارد

ندارد

مبلغ (ریال)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

عنوان سمینار یا کارگاه

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

تعداد افراد شرکت­کننده

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

موضوع همایش - کنفرانس

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1