کیومرث آریا

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)علوم اقتصادی - گرایش اقتصاد بازرگانیدانشگاه کاسل
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)علوم اقتصادی - گرایش پول و ارزدانشگاه کاسل
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)علوم اقتصادی - گرایش پول و ارزدانشگاه برمن

سوابق اجرایی

مشاور و مدرس آموزشی امور بانکی و مدیریت ریسک

بانکداری داخلی و مدیریت ریسک

2/1393

12/1393

مؤسسه اعتباری ثامن الائمه

مشاور اقتصادی بخش مدیریت ریسک بانک ملت

مدیریت ریسک اقتصادی

1/1391

12/1391

بانک ملت

مشاور اقتصادی معاونت امور اقتصادی و دارایی

خدمات مشاوره در امور پول و ارز (ذخایر ارزی)

2/1382

7/1382

معاونت امور اقتصادی

برنامه‌ریزی و طراحی امور فرهنگی
دانشگاه توسط اساتید

عضو اتاق فکر اعضای هیأت علمی
جهت آسیب شناسی فرهنگی

 

دانشگاه آزاد رودهن

برنامه ریزی درسی و آموزشی

تشکیل جلسات هم اندیشی فرهنگی

 

دانشگاه آزاد رودهن

انجمن علمی دانشجویان

تشکیل جلسات هم اندیشی فرهنگی

 

دانشگاه ارشاد دماوند

 

مدیر گروه آموزشی اقتصاد بازرگانی و پول و بانکداری برای مدت 2 سال: 1387 تا 1389

 

ردیف

عنوان اختراع

نام متقاضی و همکاران به ترتیب مشارکت

ارائه به نام دانشگاه

مشخصات اختراع

محل ثبت

تاریخ ثبت

شماره ثبت

منجر به قرارداد

شرکت در مسابقات

حمایت دانشگاه

گردیده

نگردیده

دارد

ندارد

دارد

ندارد

مبلغ (ریال)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پول و ارز و بانکداری

مالیه بین الملل

نظام پولی بین الملل

مدیریت سبد داراییها

پول و ارز

امور مالی بین الملل

اتحادیه اروپا

تجارت بین الملل

سوابق پژوهشی

ردیف

موضوع شرکت داده شده در مسابقه

نام مسئول تیم و همکاران به ترتیب مشارکت

شرکت با نام دانشگاه

مشخصات مسابقه

ملاحظات

تایید یا رد معاونت

عنوان مسابقه

تاریخ برگزاری

مکان برگزاری

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

عنوان کسب شده

حمایت مالی دانشگاه

دارد

ندارد

مبلغ (ریال)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

عنوان سمینار یا کارگاه

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

تعداد افراد شرکت­کننده

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1

بررسی تحولات ارزی کشور: دلایل چند نرخی شدن ارز در ایران

دانشگاه ارشاد تهران

1391

نوسانات ارزی در ایران

استاد

200

 

 

ردیف

موضوع همایش - کنفرانس

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1