امید آقا لطیفی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۷مهندسی کامپیوتر، گرایش سخت افزاردانشگاه تهران
کارشناسی ارشد۱۳۸۰مهندسی کامپیوتر، گرایش معماری کامپیوتردانشگاه صنعتی امیرکبیر

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دلنشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد، واحد رودهنریاست دانشکده، عضو هیات علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۱۱

سوابق اجرایی

مدیر گروه مهندسی کامپیوتر از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۱

مدیر گروه مهندسی کامپیوتر از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹

ریاست دانشکده فنی از ۱۳۹۹

مدیر آموزش مجازی واحد رودهن از ۱۳۹۹

ردیف

عنوان اختراع

نام متقاضی و همکاران به ترتیب مشارکت

ارائه به نام دانشگاه

مشخصات اختراع

محل ثبت

تاریخ ثبت

شماره ثبت

منجر به قرارداد

شرکت در مسابقات

حمایت دانشگاه

گردیده

نگردیده

دارد

ندارد

دارد

ندارد

مبلغ (ریال)

۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه نویسی

معماری کامپیوتر

مدارهای منطقی

سوابق پژوهشی

ردیف

موضوع شرکت داده شده در مسابقه

نام مسئول تیم و همکاران به ترتیب مشارکت

شرکت با نام دانشگاه

مشخصات مسابقه

ملاحظات

تایید یا رد معاونت

عنوان مسابقه

تاریخ برگزاری

مکان برگزاری

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

عنوان کسب شده

حمایت مالی دانشگاه

دارد

ندارد

مبلغ (ریال)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

عنوان سمینار یا کارگاه

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

تعداد افراد شرکت­کننده

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

موضوع همایش - کنفرانس

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1