ابراهیم ذوالقرنین

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده) مکانیک سیالات دانشگاه تبریز
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده) مکانیک سیالات دانشگاه امام حسین (ع)
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)مهندسی مکانیک -طراحی کاربردیدانشگاه آکادمی ملی علوم آذربایجان

سوابق اجرایی

سوابق پژوهشی

ردیف

موضوع شرکت داده شده در مسابقه

نام مسئول تیم و همکاران به ترتیب مشارکت

شرکت با نام دانشگاه

مشخصات مسابقه

ملاحظات

تایید یا رد معاونت

عنوان مسابقه

تاریخ برگزاری

مکان برگزاری

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

عنوان کسب شده

حمایت مالی دانشگاه

دارد

ندارد

مبلغ (ریال)

1

ربات جنگجو سبک وزن

ابراهیم ذوالقرنین،رسا چلبی

کامبیز باقری،مصطفی ضیافتی

بله

دومین مسابقات کشوری رباتیک

دانشگاه خیام جام نور مشهد

1393/07/24

دانشگاه خیام مشهد

ملی

سوم

 

 

 

 

2 ربات امدادگر

ابراهیم ذوالقرنین ،فرهاد فلاحت پیشه ،امین ولی زاده

محمدحسین نموی

بله مسابقات کشوری رباتیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور 1394/06/14 دانشگاه آزاد نیشابور ملی دوم        
3 ربات امدادگر

ابراهیم ذوالقرنین ،فرهاد فلاحت پیشه ،امین ولی زاده

محمدحسین نموی

بله مسابقاات کشوری رباتیک امیرکبیر 1394/08/22 دانشگاه امیرکبیر ملی چهارم        
4 علمی -مهارتی ابراهیم ذوالقرنین ،رضا رحمانی بله مسابقات علمی مهارتی مکانیک خودرو 1394/0/18 سما ورامین استانی دوم        
5 امدادگر واقعی ابراهیم ذوالقرنین ،رسا چلبی-دایال یوسفی بله مسابقات رباتیک سما شیراز 1386 سما شیراز ملی برتر        
6 مین یاب ابراهیم ذوالقرنین ،میلاد صالحی ،فرشاد موسالوی بله مسابقات رباتیک سما شیراز 1386 سما شیراز ملی چهارم        

 

ردیف

عنوان سمینار یا کارگاه

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

تعداد افراد شرکت­کننده

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1

تاسیسات الکتریکی

 

 

 

 

 

 

2                                    تاسیسات ساختمانی            
3 نرم افزارهای ریاضی و آمار            
4 مقاومت مصالح            

 

ردیف

موضوع همایش - کنفرانس

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1

رییس همایش ملی کارآفرینی ؛فرهنگ و جامعه با تاکید بر تربیت تکنسین

دانشگاه آزاد اسلامی

اردیبهشت ماه 1387

فنی و حرفه ای

رییس همایش

ملی - بین المللی

2 رییس همایش ملی انرژی ،ساختمان و محیط زیست شهری دانشگاه آزاد اسلامی آبان ماه 1394 بین رشته ای رییس همایش ملی
3 همایش حافظ دانشگاه آزاد اسلامی   ادبیات کمیته اجرایی ملی
4 کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار ایران دانشگاه آزاد اسلامی اردیبهشت 1388 مهندسی کامپیوتر کمیته اجرایی ملی

 

عضوانجمن مهندسان مکانیک ایران

عضو نظام مهندسی ساختمان