رشید ذوالفقاری زعفرانی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده) مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)مدیریت آموزش عالیدانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

سوابق اجرایی

 •    مسئول اداره تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن از سال 1372 تا 1376  .
•    مدیرکل آموزش و مدیر اجرایی آزمون سراسری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن از سال 1376 تا 1383  .
•    مدیر گروه آموزشی دوره کارشناسی علوم تربیتی واحد رودهن سال 1388.
•    مدیر گروه آموزشی دوره کارشناسی ارشد مدیریت ، برنامه ریزی و تحقیقات آموزشی واحد رودهن سال 1388 تا 1389 .
•    معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی از سال 1389  تا 1392 .
•    رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق از خرداد ماه سال 1392  تا اسفند 1393 .
•    رییس دانشکده علوم تربیتی , مشاوره (مدیریت و حسابداری ) واحد رودهن از اسفند 1394
.
 

ردیف

عنوان اختراع

نام متقاضی و همکاران به ترتیب مشارکت

ارائه به نام دانشگاه

مشخصات اختراع

محل ثبت

تاریخ ثبت

شماره ثبت

منجر به قرارداد

شرکت در مسابقات

حمایت دانشگاه

گردیده

نگردیده

دارد

ندارد

دارد

ندارد

مبلغ (ریال)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • تدریس دروس فرهنگ سازمانی،سیاستگذاری دردانشگاهها،مطالعه تطبیقی درآموزش عالی،برنامه ریزی درس،برنامه ریزی آموزشی ، مدیریت آموزشی، روش های تدریس پیشرفته، روابط انسانی و رفتار سازمانی درکارشناسی ارشد ودکتری.
 • تدریس درس مبانی کارآفرینی در دوره کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس.
 • مدرس کارگاه آموزشی « ارتباط اثر بخش»  برای مدیران و کارشناسان واحد رودهن 1389.
 • مدرس کارگاه آموزش « مکاتبات اداری» برای مدیران و کارشناسان واحد رودهن و پردیس 1387.
 • مدرس کارگاه آموزشی«نقش آموزش عالی درتوسعه» برای اعضای هیات علمی وتشکلهای اسلامی لرستان در واحد بروجرد 1386.
 • مدرس کارگاه آموزشی« بهره وری در دانشگاه ها » برای روسا و معاونین منطقه 8 در واحد رودهن 1386.
 • مدرس کارگاه آموزش «مدیریت عملیاتی» برای مدیران و کارشناسان  واحد رودهن 1385.
 • مدرس کارگاه آموزش «آیین نامه آموزشی» برای مدیران و کارشناسان واحد رودهن 1385.
 • مدرس کارگاه آموزش « برنامه ریزی امتحان و نحوه برگزاری آزمون» برای مدیران و کارشناسان واحد رودهن1385.
 • مدرس کارگاه آموزش « برنامه ریزی درسی» برای مدیران و کارشناسان واحد دماوند 1385.
 • مدرس کارگاه آموزش « مدیریت تحول » برای مدیران و کارشناسان سازمان آ- پ تهران ، مرکز آموزش استاد احمد آرام  1385.
 • مدرس کارگاه آموزش « مبانی  آموزش مجازی » برای مدیران و کارشناسان واحد رودهن 1385.

سوابق پژوهشی

ردیف

موضوع شرکت داده شده در مسابقه

نام مسئول تیم و همکاران به ترتیب مشارکت

شرکت با نام دانشگاه

مشخصات مسابقه

ملاحظات

تایید یا رد معاونت

عنوان مسابقه

تاریخ برگزاری

مکان برگزاری

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

عنوان کسب شده

حمایت مالی دانشگاه

دارد

ندارد

مبلغ (ریال)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

عنوان سمینار یا کارگاه

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

تعداد افراد شرکت­کننده

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1

بررسی  اجرایی راه اندازی آموزش الکترونیکی در ایران

واحد تهران جنوب

اذر1384

آموزش الکترونیکی

مولف مقاله

-

ملی

 

 

2

بررسی پداگوژی ؛ راه اندازی دانشگاه مجازی واحد رودهن اسفند 1386 محیط های مجازی مولف مقاله - منطقه ای
3 بررسی روشهای اجرایی در راه اندازی آموزش الکترونیکی در ایران واحد تهران جنوب آذر 1384 روشهای اجرائی مولف مقاله   ملـــــی
4 نقش آموزش عالی در آمایش سرزمین واحد رودهن اسفند 1386 آموزش عالی در هزاره سوم مولف مقاله   ملـــــی
5 راه کارهای تامین منابع مالی برای تقویت کارآفرینی واحد رودهن اردیبهشت 1387 کارآفرینی ؛ فرهنگ و جامعه مولف مقاله   ملـــــی

 

 

 

ردیف

موضوع همایش - کنفرانس

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1

پیش بینی سلامت عمومی دانشجویان واحد رودهن بر اساس هیجان خواهی

واحد رودهن

1392

بررسی ابعاد هیجان خواهی

مجری طرح

منطقه ای

 

مدیریت اجرائی