رشید ذوالفقاری زعفرانی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده) مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)مدیریت آموزش عالیدانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

سوابق اجرایی

سوابق پژوهشی

ردیف

موضوع شرکت داده شده در مسابقه

نام مسئول تیم و همکاران به ترتیب مشارکت

شرکت با نام دانشگاه

مشخصات مسابقه

ملاحظات

تایید یا رد معاونت

عنوان مسابقه

تاریخ برگزاری

مکان برگزاری

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

عنوان کسب شده

حمایت مالی دانشگاه

دارد

ندارد

مبلغ (ریال)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

عنوان سمینار یا کارگاه

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

تعداد افراد شرکت­کننده

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1

بررسی  اجرایی راه اندازی آموزش الکترونیکی در ایران

واحد تهران جنوب

اذر1384

آموزش الکترونیکی

مولف مقاله

-

ملی

 

 

2

بررسی پداگوژی ؛ راه اندازی دانشگاه مجازی واحد رودهن اسفند 1386 محیط های مجازی مولف مقاله - منطقه ای
3 بررسی روشهای اجرایی در راه اندازی آموزش الکترونیکی در ایران واحد تهران جنوب آذر 1384 روشهای اجرائی مولف مقاله   ملـــــی
4 نقش آموزش عالی در آمایش سرزمین واحد رودهن اسفند 1386 آموزش عالی در هزاره سوم مولف مقاله   ملـــــی
5 راه کارهای تامین منابع مالی برای تقویت کارآفرینی واحد رودهن اردیبهشت 1387 کارآفرینی ؛ فرهنگ و جامعه مولف مقاله   ملـــــی

 

 

 

ردیف

موضوع همایش - کنفرانس

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1

پیش بینی سلامت عمومی دانشجویان واحد رودهن بر اساس هیجان خواهی

واحد رودهن

1392

بررسی ابعاد هیجان خواهی

مجری طرح

منطقه ای

 

مدیریت اجرائی