نمایش ۷۳ تا ۹۰ مورد از کل ۳۴۴ مورد.
مهرداد

مهرداد ثابت

دکترای تخصصی
دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
مهرداد ثابت
استادیار دکترای تخصصی
mehrdadasabet@yahoo.com دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
-

http://faculty.riau.ac.ir/sabet/fa

گوگل اسکالر

آزیتا ثوابی

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
آزیتا ثوابی
مربی -
azitasavabi@yahoo.com (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
-

http://faculty.riau.ac.ir/savabi/fa

حسین

حسین جدی مزرعه

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
حسین جدی مزرعه
استادیار -
h_jeddim@yahoo.com دانشکده کشاورزی و علوم پایه
-

http://faculty.riau.ac.ir/jeddi-mazrae/fa

مسعود

مسعود جعفری

دانشکده هنر و معماری
مسعود جعفری
استادیار -
mjafari@riau.ac.ir دانشکده هنر و معماری
-

http://faculty.riau.ac.ir/jafari/fa

مهرنوش جعفری

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
مهرنوش جعفری
مربی -
mehr_g134@yahoo.com دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
-

http://faculty.riau.ac.ir/m-jafari/fa

شرفعلی جلولی

گروه معارف
شرفعلی جلولی
مربی -
jaluly41@yahoo.com گروه معارف
-

http://faculty.riau.ac.ir/jaluly/fa

حسن

حسن جلیلی

دکتری
دانشکده فنی و مهندسی
حسن جلیلی
استادیار دکتری
h.jalili@riau.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/hjalili/fa

مریم

مریم جندقیان

دانشکده فنی و مهندسی
مریم جندقیان
مربی -
mm.jandaghian@ gmial.com دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/jandaghian/fa

علی

علی جهان پولاد

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
علی جهان پولاد
مربی -
jahan poolad@yahoo.com دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
-

http://faculty.riau.ac.ir/jahanpoulad/fa

پانته آ جهانگیر

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
پانته آ جهانگیر
استادیار -
jahangir_pantea@yahoo.com (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
-

http://faculty.riau.ac.ir/jahangir/fa

لیلا

لیلا جوکار

دانشکده فنی و مهندسی
لیلا جوکار
مربی -
jokar_leila@yahoo.com دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/jokar/fa

احسان

احسان چراغی

دانشکده فنی و مهندسی
احسان چراغی
مربی -
cheraghi ehsan@yahoo.com دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/cheraghi/fa

محمد

محمد چلاجور

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
محمد چلاجور
استادیار -
chala mohamad@yahoo.com دانشکده کشاورزی و علوم پایه
-

http://faculty.riau.ac.ir/chalajour/fa

علیرضا چناری

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
علیرضا چناری
استادیار -
a.chenari@yahoo.com (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
-

http://faculty.riau.ac.ir/chenari/fa

علی چیتگر

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
علی چیتگر
استادیار -
dr.ali.chitgar@gmail.com دانشکده کشاورزی و علوم پایه
-

http://faculty.riau.ac.ir/chitgar/fa

شادی حاج رسولیها

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
شادی حاج رسولیها
مربی -
sh.hajrasouliha@riau.ac.ir دانشکده کشاورزی و علوم پایه
-

http://faculty.riau.ac.ir/hajrasouliha/fa

محمدرضا

محمدرضا حاج سیدهادی

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
محمدرضا حاج سیدهادی
دانشیار -
mohamadreza1@yahoo.com دانشکده کشاورزی و علوم پایه
-

http://faculty.riau.ac.ir/haj-seyedhadi/fa

حسین

حسین حاجی رسولیها

دانشکده فنی و مهندسی
حسین حاجی رسولیها
مربی -
hajrasooliha_hossein@yahoo.com دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/hajirasouliha/fa