نمایش ۷۳ تا ۹۰ مورد از کل ۳۶۸ مورد.
علیرضا

علیرضا تقدیری

دکترای تخصصی
دانشکده هنر و معماری
علیرضا تقدیری دکترای تخصصی
artaghdiri@gmail.com دانشکده هنر و معماری
-

محمدرضا

محمدرضا توسلی

دانشکده فنی و مهندسی
محمدرضا توسلی
- دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/tavassoli/fa

محسن توکلی

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
محسن توکلی
- (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
-

http://faculty.riau.ac.ir/tavakoli/fa

شقایق توکلی دارستانی

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
شقایق توکلی دارستانی
- (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
-

http://faculty.riau.ac.ir/tavakoli-darestani/fa

مریم تیموری

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
مریم تیموری
- دانشکده کشاورزی و علوم پایه
-

http://faculty.riau.ac.ir/teimouri/fa

مریم

مریم تیموریان سفیده خوان

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
مهرداد

مهرداد ثابت

دکترای تخصصی
دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
مهرداد ثابت دکترای تخصصی
دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
-

گوگل اسکالر

آزیتا ثوابی

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
آزیتا ثوابی
- (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
-

http://faculty.riau.ac.ir/savabi/fa

حسین

حسین جدی مزرعه

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
حسین جدی مزرعه
- دانشکده کشاورزی و علوم پایه
-

http://faculty.riau.ac.ir/jeddi-mazrae/fa

مسعود

مسعود جعفری

دانشکده هنر و معماری
مسعود جعفری
دانشکده هنر و معماری
-

مهرنوش جعفری

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
مهرنوش جعفری
- دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
-

http://faculty.riau.ac.ir/m-jafari/fa

حسن

حسن جلیلی

دکتری
دانشکده فنی و مهندسی
حسن جلیلی دکتری
دانشکده فنی و مهندسی
-

مریم

مریم جندقیان

دانشکده فنی و مهندسی
مریم جندقیان
- دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/jandaghian/fa

علی

علی جهان پولاد

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
علی جهان پولاد
- دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
-

http://faculty.riau.ac.ir/jahanpoulad/fa

پانته آ جهانگیر

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
پانته آ جهانگیر
- (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
-

http://faculty.riau.ac.ir/jahangir/fa

لیلا

لیلا جوکار

دانشکده فنی و مهندسی
لیلا جوکار
- دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/jokar/fa