علیرضا تقدیری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)مهندسی معماری و طراحی صنعتی (تحصیل همزمان در دو رشته)دانشگاه علم و صنعت ایران
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)مهندسی معماری، کارشناسی ارشد پیوسته (تحصیل همزمان در دو رشته)دانشگاه علم و صنعت ایران
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)مهندسی معماری، تکنولوژی معماریدانشگاه علم و صنعت ایران

سوابق اجرایی

سوابق پژوهشی

ردیف

موضوع شرکت داده شده در مسابقه

نام مسئول تیم و همکاران به ترتیب مشارکت

شرکت با نام دانشگاه

مشخصات مسابقه

ملاحظات

تایید یا رد معاونت

عنوان مسابقه

تاریخ برگزاری

مکان برگزاری

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

عنوان کسب شده

حمایت مالی دانشگاه

دارد

ندارد

مبلغ (ریال)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

عنوان سمینار یا کارگاه

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

تعداد افراد شرکت­کننده

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1

 

 

 

 

 

 

 

عضو هیات داوران "اولین کنفرانس بین­ المللی عمران، معماری و توسعه اقتصادی"، اردیبهشت­ ماه 1394، شیراز.

Scientific and Technical Committee & Editorial Review Board Member, “World Academy of Science, Engineering and Technology”: 19/03/2015-present.