سیدحسام الدین طبیبیان

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسیمهندسی عمران-عمراندانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
کارشناسی ارشدمرمت معماری- مرمت واحیای بناها و بافتهای تاریخیدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
دکترای تخصصیتاریخ و نظریه معماریپداگوژی
دکترای تخصصیمعماریدانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده هنر و معماریعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۱۱

سوابق اجرایی

  • عضو شورای راهبردی دانشگاه از سال 92 تا کنون
  • عضو شورای تخصصی گروه معماری داخلی از 1/7/96 تا کنون.
  • عضو کمیته دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن از 1/3/94 لغایت 1/3/95
  • رییس دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن از مهر 94 تا  26/11/ 94
  • سرپرست دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن از شهریور سال 92 تا مهر 94.
  • عضو کارگروه تخصصی هنر و معماری معاونت پژوهشی و فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان) از 29/8/93 لغایت 29/8/94
  • مدیر گروه مهندسی معماری، معماری داخلی،ارتباط تصویری و گرافیک از سال 90 تا 93
  • کارشناس رسمی دادگستری در رشته راه و ساختمان و نقشه برداری (اخذ پروانه کارشناسی در سال 84)
  • عضو هیات علمی رسمی قطعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن از سال 83 تا کنون
  • عضو هیات علمی و مدیر برنامه ریزی گروه معماری سنتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول (مرداد 82 تا شهریور 83)