کاوه شکوهی دهکردی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۲مهندسی معماریدانشگاه کاشان
کارشناسی ارشد۱۳۸۵مهندسی معماری - گرایش فناوری معماریدانشگاه علم و صنعت ایران
دکترای تخصصی۱۳۹۱مهندسی معماریدانشگاه علم و صنعت ایران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده هنر و معماریعضو هیات علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۷

سوابق اجرایی

 

 • مدیر گروه آموزشی  کارشناسی مهندسی معماری ، دانشکده هنر و معماری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، 1395 تا 1396

 • عضو شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی ، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، 1395 بمدت یک سال

 • عضو شورای پژوهشی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، 1394/12/22- تاکنون

 • عضو شورای فرهنگی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، 1395 بمدت یک سال

 • مدرس مدعو، دانشکده معماری ، دانشگاه هنر تهران ، 1395 تا کنون

 

 • مدرس مدعو، دانشکده معماری ، دانشگاه رسام ، 1396 تا کنون

 

 • مدرس مدعو، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیک ، 1396 تا کنون
 • مدرس مدعو، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد  بین المللی کیش ، 1393- 1396

 • مدرس مدعو، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ، 1393

 • مدرس مدعو، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، 1393- 1394

 • مدرس مدعو، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، 1391- 1393

 • مدرس مدعو، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، 1388

 • مدرس مدعو، دانشکده هنر و معماری، مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی ، 1386

 • مدرس مدعو، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه کاشان، 1385- 1387

 •  

ردیف

عنوان اختراع

نام متقاضی و همکاران به ترتیب مشارکت

ارائه به نام دانشگاه

مشخصات اختراع

محل ثبت

تاریخ ثبت

شماره ثبت

منجر به قرارداد

شرکت در مسابقات

حمایت دانشگاه

گردیده

نگردیده

دارد

ندارد

دارد

ندارد

مبلغ (ریال)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روش های پیشرفته ساخت

تکنولوژی معماری

سازه در معماری

طراحی معماری

طراحی فنی 

 

طراحی معماری

روشهای پیشرفته ساخت

سازه در معماری

سیراندیشه های معماری

معماری دیجیتال

پایان نامه 

سوابق پژوهشی

ردیف

موضوع شرکت داده شده در مسابقه

نام مسئول تیم و همکاران به ترتیب مشارکت

شرکت با نام دانشگاه

مشخصات مسابقه

ملاحظات

تایید یا رد معاونت

عنوان مسابقه

تاریخ برگزاری

مکان برگزاری

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

عنوان کسب شده

حمایت مالی دانشگاه

دارد

ندارد

مبلغ (ریال)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

عنوان سمینار یا کارگاه

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

تعداد افراد شرکت­کننده

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

موضوع همایش - کنفرانس

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1