حسن پاشا شریفی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)علوم تربیتی دانش سرای عالی تهران(دانشگاه خوارزمی)
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده) مشاوره  دانش سرای عالی تهران(دانشگاه خوارزمی)
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)روان شناسی عمومی(گرایش روان سنجی)علوم و تحقیقات تهران

سوابق اجرایی

رئیس دانشکده روان شناسی از سال 1388 الی 1392-

عضو شورای مرکزی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره-

رئیس کمیسیون تخصصی روان سنجی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره-

عضو انجمن روان شناسی ایالات متحده آمریکا(APA)-

عضو موسسه ملی پژوهش های آموزشی کشور انگلستان(NFER)-

عضو انجمن روان شناسی ایران-

عضو انجمن روان شناسی مشاوره ایران-

مدیر گروه دکتری روان شناسی از سال 1388 تا کنون-

عضو شورای پژوهشی واحد رودهن از سال 1381 تا کنون-

عضو شورای پژوهشی و آموزشی دانشکده روان شناسی و علوم اجتماعی از سال 1388 تا کنون-

...و-

 

ردیف

عنوان اختراع

نام متقاضی و همکاران به ترتیب مشارکت

ارائه به نام دانشگاه

مشخصات اختراع

محل ثبت

تاریخ ثبت

شماره ثبت

منجر به قرارداد

شرکت در مسابقات

حمایت دانشگاه

گردیده

نگردیده

دارد

ندارد

دارد

ندارد

مبلغ (ریال)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روان سنجی، روش تحقیق در روان شناسی، روش های آماری در پژوهش های روان شناسی، کاربرد آزمون های روان شناختی و ...

روان سنجی، روش تحقیق در روان شناسی، روش های آماری در پژوهش های روان شناسی، کاربرد آزمون های روان شناختی ، سنجش و اندازه گیری در روان شناسی و آموزش و پرورش ...

سوابق پژوهشی

ردیف

موضوع شرکت داده شده در مسابقه

نام مسئول تیم و همکاران به ترتیب مشارکت

شرکت با نام دانشگاه

مشخصات مسابقه

ملاحظات

تایید یا رد معاونت

عنوان مسابقه

تاریخ برگزاری

مکان برگزاری

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

عنوان کسب شده

حمایت مالی دانشگاه

دارد

ندارد

مبلغ (ریال)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

عنوان سمینار یا کارگاه

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

تعداد افراد شرکت­کننده

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

موضوع همایش - کنفرانس

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1

به رزومه مراجعه شود

 

 

 

 

 

 

سردبیر فصل نامه تخصصی روان سنجی دانشگاه آزاد اسلامی رودهن-

 

 

عضو انجمن روان شناسی ایالات متحده آمریکا(APA)-

عضو موسسه ملی پژوهش های آموزشی کشور انگلستان(NFER)-

عضو انجمن روان شناسی ایران-

عضو انجمن روان شناسی مشاوره ایران-

...و-