موسی شعبانپورالمشیری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)حسابداریپیام نور
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده) حسابداری علوم و فنون مازندران
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)مدیریت مالیهاوائی

سوابق اجرایی

معاونت مالی و اداری و  حسابرسی  داخلی حدودا 30 سال در ایران خودرو ، گروه بهمن ، صنایع شیر ایران ، صنعت سلولزی  و مجتمع کشت و صنعت خرمدره و شاهد و بنیاد مستضعفان و جانبازان بهمراه تدریش 

ردیف

عنوان اختراع

نام متقاضی و همکاران به ترتیب مشارکت

ارائه به نام دانشگاه

مشخصات اختراع

محل ثبت

تاریخ ثبت

شماره ثبت

منجر به قرارداد

شرکت در مسابقات

حمایت دانشگاه

گردیده

نگردیده

دارد

ندارد

دارد

ندارد

مبلغ (ریال)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حسابداری پیشرفته 1، حسابداری پیشرفته 2 ، حسابداری میانه 1و 2 ، حسابرسی 1و2 ، زبان تخصصی حسابداری ، صنعتی 1و2و3 ، مباحث جاری در حسابداری ، اصول حسابداری 1و2و3 ، سیستمهای اطلاعاتی حسابداری،

دروس کارشناسی ارشد : حسابداری مدیریت ، حسابداری دولتی پیشرفته ، تصمیم گیری در مسائل مالی ، تئوری حسابداری 1 و 2 ، تجزیه و تحلیل صورتهای مالی ، سیستمهای اطلاعاتی حسابداری 

سوابق پژوهشی

ردیف

موضوع شرکت داده شده در مسابقه

نام مسئول تیم و همکاران به ترتیب مشارکت

شرکت با نام دانشگاه

مشخصات مسابقه

ملاحظات

تایید یا رد معاونت

عنوان مسابقه

تاریخ برگزاری

مکان برگزاری

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

عنوان کسب شده

حمایت مالی دانشگاه

دارد

ندارد

مبلغ (ریال)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

عنوان سمینار یا کارگاه

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

تعداد افراد شرکت­کننده

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

موضوع همایش - کنفرانس

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1