روزیتا سپهرنیا

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده) مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی ، خط مشی گذاری و تصمیم گیری فرهنگی علوم پزشکی ایران
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)مدیریت فرهنگی علوم تحقیقات تهران
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی - خط مشی گذاری و تصمیم گیریعلوم تحقیقات تهران

سوابق اجرایی

سوابق پژوهشی

ردیف

موضوع شرکت داده شده در مسابقه

نام مسئول تیم و همکاران به ترتیب مشارکت

شرکت با نام دانشگاه

مشخصات مسابقه

ملاحظات

تایید یا رد معاونت

عنوان مسابقه

تاریخ برگزاری

مکان برگزاری

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

عنوان کسب شده

حمایت مالی دانشگاه

دارد

ندارد

مبلغ (ریال)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

عنوان سمینار یا کارگاه

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

تعداد افراد شرکت­کننده

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1 کارگاه آسیب شناسی فرهنگی در دانشگاه ها دفتر نهاد رهبری دانشگاه آزاد سنندج 1392 آسیب شناسی فرهنگی سخنران 50 منطقه ای
2 کارگاه نشست فرهنگی با نخبگان دانشگاهی باشگاه پژوهشگران جوان ایلام 1392 برنامه ریزی فرهنگی سخنران 80 ملی
3

کارگاه" آسیب شناسی فرهنگی دغدغه های زنان و دختران ایرانی"  فرهنگسرای اندیشه 

فرهنگسرای اندیشه

1393

چالش های زنان ایرانی

 

سخنران

100

منطقه ای

4 کارگاه : آسیب شناسی فرهنگی و مدیریت فرهنگی" کمیته امداد امام خمینی(ره) استان تهران 1393 مدیریت فرهنگی سخنران 80 منطقه ای
5 کارگاه" آموزش فرهنگ سلامت و مهارت زندگی" مدارس مناطق 3-4-5-11 1390-1393 آموزش مهارت های زندگی سخنران 100-150 منطقه ای
6 کارگاه " آموزش، واکسناسیون اجتماعی ایدز"

فرهنگسرای اندیشه

کانون قرآن و عترت
1394 آموزش سلامت فردی و اجتماعی سخنران 60 منطقه ای
7 کارگاه آموزش فرهنگ سلامت و مهارت زندگی مدارس استان البرز 1380-1387 آموزش فرهنگ سلامت و پیشگیری از ایدز سخنران 100-200 منطقه ای
  آموزش بهداشت جنسی و جنسیتی مراکز سرپرستی مناطق شبکه بهداشت و درمان استان البرز 1387 آموزش جنسی سخنران 60-90 منطقه ای

 

ردیف

موضوع همایش - کنفرانس

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1

همایش ملی آینده پژوهی مسائل خانواده در ایران

مرکز تحقیقات استراتژیک

1389

آینده پژوهی-جامعه شناسی خانواده

عضو کمیته علمی

ملی

2 کارگاه توانمندسازی زنان

معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری- فرهنگسرای اندیشه

1394 تا کنون آموزش فرهنگ سلامت فردی و اجتماعی طراح کارگاه منطقه ای
3 کارگاه توانمندسازی زنان

معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری- فرهنگسرای خواجوی کرمانی

1394 تا کنون آموزش فرهنگ سلامت فردی و اجتماعی طراح کارگاه منطقه ای
4 همایش ملی زن، مدیریت و نظام آموزش عالی شورای راهبردی زنان فرهیخته سازمان مرکزی 1394 چالش های آموزشی زنان عضو کمیته علمی ملی
             

 

انجمن علمی مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی

انجمن مدیریت استراتژیک

انجمن جامعه شناسی ایران