مهرداد ثابت

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده) روانشناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبایی
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده) روانسنجی  دانشگاه علامه طباطبایی
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)روانسنجیدانشگاه بین المللی امام رضا

سوابق اجرایی