محمدعلی رمضان پور

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده) مهندسی عمران-عمراندانشگاه یاسوج
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)مهندسی عمران - ژئوتکنیکدانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)مهندسی عمران - ژئوتکنیکدانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

سوابق اجرایی

هیات علمی دانشگاه آزاد واحد رودهن

مهندس مشاور در شرکت مشاور گرانطین

مدیر پروژه ساخت بیمارستان برکت فردیس کرج

مهندس مشاور در شرکت مشاورین افق دید بیکران

مهندس مشاور ژئوتکنیک در شرکت مهندسین مشاور منابع آب و خاک

مسئول کارگاه انجام مطالعات تحقیقاتی و حفاری های ژئوتکنیک پروژه ملی مقاوم سازی غار سنگ شکنان جهرم- بزرگترین غار دست ساز دنیا

مسنول آزمایشگاه خاک و پی و تحلیل نتایج

مهندس اجرایی پروژه ساخت دانشکده علوم دانشگاه یاسوج

محاسبات سازه فولادی و بتنی

عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران 

ردیف

عنوان اختراع

نام متقاضی و همکاران به ترتیب مشارکت

ارائه به نام دانشگاه

مشخصات اختراع

محل ثبت

تاریخ ثبت

شماره ثبت

منجر به قرارداد

شرکت در مسابقات

حمایت دانشگاه

گردیده

نگردیده

دارد

ندارد

دارد

ندارد

مبلغ (ریال)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روش اجزاء محدود

دینامیک خاک

مکانیک محیط های پیوسته

اصول طراحی پی

مکانیک خاک

استاتیک 

دینامیک

مقاومت مصالح

مصالح ساختمانی

مباحث ژئوتکنیکی

محاسبات عددی

طراحی سازه