ماه پاره پوراحمدی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)تربیت مترجم زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران مرکز
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)  آموزش زبان انگلیسی  دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم تحقیقات تهران
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)English Language EducationPune University

سوابق اجرایی

سوابق پژوهشی

ردیف

موضوع شرکت داده شده در مسابقه

نام مسئول تیم و همکاران به ترتیب مشارکت

شرکت با نام دانشگاه

مشخصات مسابقه

ملاحظات

تایید یا رد معاونت

عنوان مسابقه

تاریخ برگزاری

مکان برگزاری

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

عنوان کسب شده

حمایت مالی دانشگاه

دارد

ندارد

مبلغ (ریال)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

عنوان سمینار یا کارگاه

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

تعداد افراد شرکت­کننده

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

 

 کارگاه ۲۴ ساعته تحلیل محتوایی کتابهای درسی ویژه هیات علمی 

 

کارگاه آموزش زبان انگلیسی ویژه کارمندان  

 

دانشگاه ازاد اسلامی واحد جامع رودهن

 

 

استادیار

 

داخلی

 

ردیف

موضوع همایش - کنفرانس

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1