ماه پاره پوراحمدی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)تربیت مترجم زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران مرکز
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)  آموزش زبان انگلیسی  دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم تحقیقات تهران
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)English Language EducationPune University

سوابق اجرایی

کارگاه ۲۴ ساعته تحلیل محتوایی کتابهای درسی ویژه هیات علمی در دانشگاه ازاد اسلامی واحد جامع رودهن

 

کارگاه آموزش زبان انگلیسی ویژه کارمندان  در دانشگاه ازاد اسلامی واحد جامع رودهن

ردیف

عنوان اختراع

نام متقاضی و همکاران به ترتیب مشارکت

ارائه به نام دانشگاه

مشخصات اختراع

محل ثبت

تاریخ ثبت

شماره ثبت

منجر به قرارداد

شرکت در مسابقات

حمایت دانشگاه

گردیده

نگردیده

دارد

ندارد

دارد

ندارد

مبلغ (ریال)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESP, Psycholinguistics, Methodology, Research, advanced writing, essay writing, translation studies, essay writing, error analysis, 

ESP, Psycholinguistics, Methodology, Research, advanced writing, essay writing, translation studies, essay writing, error analysis, 

سوابق پژوهشی

ردیف

موضوع شرکت داده شده در مسابقه

نام مسئول تیم و همکاران به ترتیب مشارکت

شرکت با نام دانشگاه

مشخصات مسابقه

ملاحظات

تایید یا رد معاونت

عنوان مسابقه

تاریخ برگزاری

مکان برگزاری

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

عنوان کسب شده

حمایت مالی دانشگاه

دارد

ندارد

مبلغ (ریال)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

عنوان سمینار یا کارگاه

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

تعداد افراد شرکت­کننده

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

 

 کارگاه ۲۴ ساعته تحلیل محتوایی کتابهای درسی ویژه هیات علمی 

 

کارگاه آموزش زبان انگلیسی ویژه کارمندان  

 

دانشگاه ازاد اسلامی واحد جامع رودهن

 

 

استادیار

 

داخلی

 

ردیف

موضوع همایش - کنفرانس

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1