کورش پارسا معین

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)حسابداریدانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)تحقیقات آموزشیدانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)مدیریت آموزش عالیدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

سوابق اجرایی

سوابق پژوهشی

ردیف

موضوع شرکت داده شده در مسابقه

نام مسئول تیم و همکاران به ترتیب مشارکت

شرکت با نام دانشگاه

مشخصات مسابقه

ملاحظات

تایید یا رد معاونت

عنوان مسابقه

تاریخ برگزاری

مکان برگزاری

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

عنوان کسب شده

حمایت مالی دانشگاه

دارد

ندارد

مبلغ (ریال)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

عنوان سمینار یا کارگاه

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

تعداد افراد شرکت­کننده

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1

کارگاه آموزش پاور پوینت

 

88/06/07

 

مدرس

 

منطقه ای

2 کارگاه آموزش آشنایی با نرم افزار spss   88/05/24   مدرس   منطقه ای
3 کارگاه آموزش کتابخانه دیجیتال   88/12/05   مدرس   منطقه ای
4 کارگاه آموزش اینترنت   88/12/12   مدرس   منطقه ای
5              
6 کارگاه آموزش آشنایی با نرم افزار EXCEL   89/03/30   مدرس   منطقه ای
7 کارگاه آموزش آئین نگارش و مکاتبات اداری   88/03/30   مدرس   منطقه ای
8 کارگاه آموزش فرا تحلیل   89/07/06   مدرس   منطقه ای
9

کارگاه آموزش EN

dNote

  88/06/20   مدرس   منطقه ای
10 کارگاه آموزشی آشنایی با کامپیوتر و مقدمات ویندوز 98   87/10/07   مدرس   منطقه ای
11 کارگاه آموزشی تربیت قرآنی و راهکارهای آن   82/10/07   مدرس   منطقه ای
12 کارگاه آموزش عالی ویژه مدیران جدید الا نتصاب   86/04/13   مدرس   منطقه ای
13 کارگاه آموزشی دئره آئین نگارش مکاتبات اداری   84/12/09   مدرس   منطقه ای
14 کارگاه آموزشی طرح چهره به چهره   87/12/01   مدرس   منطقه ای
15 کارگاه آموزشی مدیریت بهره وری   86/04/27   مدرس   منطقه ای
16 آشنایی با بانک های اطلاعاتی و مقدمات نرم افزار Access   91/04/01   مدرس   منطقه ای
17 الگوی یاددهی و یادگیری   90/09/27   مدرس   منطقه ای
18 کاربردهای فن آوری اطلاعات در تعلیم و تربیت   90/11/16   مدرس   منطقه ای
19 پژوهش خلاقیت فکری و گروهی   90/11/30   مدرس   منطقه ای
20 ارزشیابی پیشرفت تحصیلی   90/08/30   مدرس   منطقه ای
21 انگیزش و یاددهی اثربخش   90/09/12   مدرس   منطقه ای
22 الگوی برنامه ریزی و تدوین طرح درس   90/08/28   مدرس   منطقه ای
23 اطفاء حریق   90/08/19   مدرس   منطقه ای
24 آشنایی با روانشناسی تحول   90/08/22   مدرس   منطقه ای
25 آشنایی با بهداشت عمومی   89/10/15   مدرس   منطقه ای
26 بحث مهدویت   91/05/12   مدرس   منطقه ای
27 اصول تغذیه   91/06/29   مدرس   منطقه ای

 

ردیف

موضوع همایش - کنفرانس

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1