رضا نقدبیشی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۵مهندسی معماریدانشگاه آزد اسلامی واحد مشهد
کارشناسی ارشد۱۳۸۸مهندسی معماریدانشگاه آزد اسلامی واحد مشهد
دکترای تخصصی۱۳۹۳مهندسی معماری / آموزش معماری محیط - رفتار محوردانشگاه آزد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده هنر و معماریعضو هیات علمی(تنظیم نشده)تمام وقت۶

سوابق اجرایی

 • عضو  کارگروه تخصصی سرمایه گذاری؛ کمیته مرکزی تدوین برنامه راهبردی هفتم؛ اندیشکده مطالعات راهبردی دانشگاه آزاد اسلامی؛ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ - اکنون.
 • عضو شورای فرهنگی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، ۱۳۹۷/۱۱/۰۹- اکنون.
 • ناظر ویژه منطقه شرق استان تهران در آزمون جامع دکتری تخصصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، ۱۳۹۷.
 • مدیرکل دفتر تحلیل و نظارت امور زیربنایی و مالی، دفتر هیات موسس و امناء، دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۹۷/۰۸/۱۵، اکنون.
 • عضو ستاد پژوهش واحد دانشگاهی، معاونت پژوهش و فناوری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، سال ۱۳۹۶.
 • عضو شورای راهبردی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن؛ از ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ - اکنون. 
 • رئیس شورای فرهنگی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ - ۱۳۹۷/۰۹/۳۰.
 • عضو شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی واحد دانشگاهی، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ - اکنون.
 • رئیس شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، ۱۳۹۶/۰۸/۰۲- ۱۳۹۷/۰۹/۳۰.
 • رئیس شورای پژوهشی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، ۱۳۹۶/۰۷/۰۱- ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ .
 • رئیس دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۵.
 •  دبیر زیرگروه کانون های فرهنگی و تشکل های سیاسی - اسلامی، شورای فرهنگی دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، ۱۳۹۵/۰۷/۰۶ - ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ .
 • عضو شورای فرهنگی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، ۱۳۹۵/۰۷/۰۶-۱۳۹۶/۰۹/۰۵.
 • عضو بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی.
 • عضو شورای تخصصی گروه آموزشی مهندسی معماری (کارشناسی و کارشناسی ارشد)، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، ۱۳۹۵/۰۳/۲۵-اکنون.
 • عضو شورای تخصصی گروه آموزشی معماری داخلی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، ۱۳۹۵/۰۳/۲۵-اکنون.
 • دبیر کارگروه ممیزی مالی و اقتصادی، دبیرخانه هیات موسس دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۹۵/۰۱/۱۶ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۵.
 • عضو شورای پژوهشی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، ۱۳۹۴/۱۲/۱۶- ۱۳۹۶/۰۷/۰۱.
 • کارشناس مسئول گروه ارزیابی های زیربنایی، دبیرخانه هیات موسس دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۹۴/۰۵/۱۳ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۵.
 • عضو شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، ۱۳۹۳/۰۳/۲۷- ۱۳۹۶/۰۸/۱۴.
 • مدیرگروه مهندسی شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، ۱۳۹۱/۰۴/۰۱ الی ۱۳۹۳/۰۹/۰۱
 • پژوهشگر برتر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن؛ ۱۳۹۸؛ (دریافت تقدیرنامه)۲>
 • رتبه اول رشته عکاسی، جشنواره علمی، پژوهشی و فرهنگی قبا، دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۹۷ (دریافت تقدیرنامه)۲>
 •  استاد نمونه فرهنگی، معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، ۱۳۹۱ (دریافت تقدیرنامه)۲>
 • آموزش معماری محیط - رفتار محور
 • دروس طراحی معماری (فضاهای آموزشی، مجتمع های زیستی، طراحی زمینه گرا، برنامه دهی معماری)
 • فرآیند طراحی
 • روان شناسی محیطی
 • تاریخ معماری معاصر
 • معماری داخلی (کارشناسی ارشد)
 • نظریه های طراحی

سوابق پژوهشی

 • نمایشگاه پتینه و نقوش، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، آذر ماه 1397
 • نمایشگاه مدلسازی مفهومی پژوهش های معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، آذر ماه 1397
 • کارگاه مقاله نویسی در معماری و شهرسازی (اصول، ساختارها و مقاصد)، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، آذر ماه 1397
 • تبیین اولویت ها و راهکارهای بهبود کیفیت آموزش دانشکده هنر و معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، 1395
 • ساختارها و الگوها در تدوین دستور زبان طراحی (با تاکید بر سازماندهی فرم)، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، 1392
 • کارگاه ایده و کانسپت،  دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، 1392
 • کارگاه پوسته های مدولار،  دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن،  1391
 • کارگاه سازماندهی فرم های محدود در طراحی معماری با تاکید بر فرم های ال شکل،  دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، 1390
 • عضو کمیته داوران، کنفرانس معماری ایران، گذشته، حال و آینده (فضاهای مذهبی و آئینی)، مشهد، 1396
 • عضو کمیته علمی و عضو کمیته داوران، اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا، مشهد، 1395
 • عضو کمیته علمی و عضو کمیته داوران، اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار، تهران، 1395
 • عضو کمیته علمی و عضو کمیته داوران، همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا، مشهد، 1394
 • عضو کمیته داوران، همایش ملی شهرسازی فرهنگ گرا، دانشگاه شیخ بهایی اصفهان، اصفهان، 1392
 • عضو باشگاه پژوهشگران و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی - 1393 - اکنون
 • عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران / ناظر، طراح و مجری   - 1391 - اکنون
 • عضو کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان، مصالح و فرآورده های ساختمانی /سازمان ملی استاندارد جمهوری اسلامی ایران -  1391 - اکنون