سید ادریس مستقیم

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)  ارتیاط تصویری-تصویرسازی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
کارشناسی(تنظیم نشده)نقاشی-نقاشی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

سوابق اجرایی

فعالیت های اجرایی:

عضویت در شورای آموزشی دانشکده هنر ومعماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن1395

عضویت در شورای فرهنگی دانشکده هنر ومعماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن1395

دبیر هیات اجرایی کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی 1387الی 1389

کارشناس ومسئول سمعی وبصری. جامعه مهندسان مشاور ایران از سال 1383الی 1385

طراح گرافیک.عضو تحریریه .ماهنامه ایران آذین. موسسه  فرهنگی مطبوعاتی ایران .1378الی1380

طراح گرافیک. و صفحه آرا روزنامه ایران ورزشی.موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران .1379 الی 1381

 

ردیف

عنوان اختراع

نام متقاضی و همکاران به ترتیب مشارکت

ارائه به نام دانشگاه

مشخصات اختراع

محل ثبت

تاریخ ثبت

شماره ثبت

منجر به قرارداد

شرکت در مسابقات

حمایت دانشگاه

گردیده

نگردیده

دارد

ندارد

دارد

ندارد

مبلغ (ریال)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دروس کارگاهی تصویرسازی

خوشنویسی در گرافیک

عکاسی

طراحی بسته بندی

طراحی پوستر ونشانه

کلیه دروس رشته ارتباط تصویری و تصویرسازی

سوابق پژوهشی

ردیف

موضوع شرکت داده شده در مسابقه

نام مسئول تیم و همکاران به ترتیب مشارکت

شرکت با نام دانشگاه

مشخصات مسابقه

ملاحظات

تایید یا رد معاونت

عنوان مسابقه

تاریخ برگزاری

مکان برگزاری

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

عنوان کسب شده

حمایت مالی دانشگاه

دارد

ندارد

مبلغ (ریال)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

عنوان سمینار یا کارگاه

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

تعداد افراد شرکت­کننده

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1

نمایشگاه گروهی تصویرسازی

نمایشگاه گروهی تصویرسازی

نمایشگاه گروهی اساتید نقاشی و گرافیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری

نمایشگاه گروهی تصویرسازی

نمایشگاه گروهی آثار تجسمی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

نگارخانه سبلان

نگارخانه آشیان نقش و مهر

نگارخانه کمال الدین بهزاد

نگارخانه افرند

نگارخانه اثر

1383

1384

1386

1387

1387

هنر

هنر

هنر

هنر

هنر

 

15

10

20

15

20

داخلی

داخلی

داخلی

داخلی

داخلی

 

ردیف

موضوع همایش - کنفرانس

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1

 

 

 

 

 

 

عضو تحریریه ماهنامه ایران آذین-موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران/1378-1380

دبیر هیات اجرایی کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی-1387/1389