سید ادریس مستقیم

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)  ارتیاط تصویری-تصویرسازی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
کارشناسی(تنظیم نشده)نقاشی-نقاشی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

سوابق اجرایی

سوابق پژوهشی

ردیف

موضوع شرکت داده شده در مسابقه

نام مسئول تیم و همکاران به ترتیب مشارکت

شرکت با نام دانشگاه

مشخصات مسابقه

ملاحظات

تایید یا رد معاونت

عنوان مسابقه

تاریخ برگزاری

مکان برگزاری

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

عنوان کسب شده

حمایت مالی دانشگاه

دارد

ندارد

مبلغ (ریال)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

عنوان سمینار یا کارگاه

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

تعداد افراد شرکت­کننده

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1

نمایشگاه گروهی تصویرسازی

نمایشگاه گروهی تصویرسازی

نمایشگاه گروهی اساتید نقاشی و گرافیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری

نمایشگاه گروهی تصویرسازی

نمایشگاه گروهی آثار تجسمی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

نگارخانه سبلان

نگارخانه آشیان نقش و مهر

نگارخانه کمال الدین بهزاد

نگارخانه افرند

نگارخانه اثر

1383

1384

1386

1387

1387

هنر

هنر

هنر

هنر

هنر

 

15

10

20

15

20

داخلی

داخلی

داخلی

داخلی

داخلی

 

ردیف

موضوع همایش - کنفرانس

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1

 

 

 

 

 

 

عضو تحریریه ماهنامه ایران آذین-موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران/1378-1380

دبیر هیات اجرایی کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی-1387/1389