مجتبی محمدی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)مترجمی زبان انگلیسیدانشگاه آزاد اسلامی - قم
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)آموزش زبان انگلیسیدانشگاه آزاد اسلامی - تهران مرکزی
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)آموزش زبان انگلیسیدانشگاه آزاد اسلامی - علوم و تحقیقات تهران

سوابق اجرایی

 

سمت اجرایی

از

تا

1

رئیس دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجه

شهریور - 1394

اکنون

2

مدیر امور بین الملل واحد رودهن

بهمن -  1391

اکنون

3

مدیر مطالعات و پژوهش های فرهنگی

فروردین - 1391

فروردین - 1392

4

مدیر گروه آموزش زبان انگلیسی

آذر - 1384

اسفند - 1386

 

ردیف

عنوان اختراع

نام متقاضی و همکاران به ترتیب مشارکت

ارائه به نام دانشگاه

مشخصات اختراع

محل ثبت

تاریخ ثبت

شماره ثبت

منجر به قرارداد

شرکت در مسابقات

حمایت دانشگاه

گردیده

نگردیده

دارد

ندارد

دارد

ندارد

مبلغ (ریال)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. مقطع کارشناسی  

      اصول و روش تحقیق، آزمون سازی زبان انگلیسی، تهیه و تدوین کتب درسی، اصول و روش ترجمه، تزجمه شفاهی

2. مقطع کارشناسی ارشد

    آزمون زبان انگلیسی، آموزش زبان انگلیسی با استفاده از کامپیوتر، زبانشناسی کاربردی، اصول و روش تحقیق پیشرفته، سمینار مسائل آموزش زبان و مطالعات ترجمه

سوابق پژوهشی

ردیف

موضوع شرکت داده شده در مسابقه

نام مسئول تیم و همکاران به ترتیب مشارکت

شرکت با نام دانشگاه

مشخصات مسابقه

ملاحظات

تایید یا رد معاونت

عنوان مسابقه

تاریخ برگزاری

مکان برگزاری

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

عنوان کسب شده

حمایت مالی دانشگاه

دارد

ندارد

مبلغ (ریال)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

عنوان سمینار یا کارگاه

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

تعداد افراد شرکت­کننده

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1

ابزار و تکنیک های پژوهشی برای انتشار مقاله علمی 

واحد رودهن

1394

 

مدرس

25

داخلی

2

نگارش و چاپ مقالات ISI

 واحد رودهن

1394

 

مدرس

20

داخلی

3

اصول و روش ترجمه

واحد رودهن

1388

 

مدرس

35

داخلی

4

نگارش مقاله علمی

واحد رودهن

1387 - 1386  

مدرس

43

داخلی

5

فن آوری اطلاعات در آموزش

واحد رودهن

1394

 

فراگیر

36

داخلی

6

فن آوری در آموزش زبان انگلیسی

آنلاین

1393

 

فراگیر

10

ملی

7

آینده پژوهی

واحد رودهن

1391

 

فراگیر

85

داخلی

8

دوره تربیت معلم آزمون آیلتس

دبی 

1390

 

فراگیر

16

بین المللی

9

کاربرد فناوری پیشرفته در کلاس های آموزش زبان انگلیسی دبی 1390   فراگیر 20 بین المللی

 

ردیف

موضوع همایش - کنفرانس

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1

کنفرانس آموزش وادبیات زبان انگلیسی (ELTL1)

دانشگاه آزاد اسلامی - رودهن

بهمن 1386

آموزش زبان انگلیسی - ادبیات  و مترجمی زبان انگلیسی

رئیس کمیته اجرایی عضو کمیته علمی 

منطقه ای

2

کنفرانس بین المللی بزرگداشت اندیشه های سترگ خواجه خافظ شیرازی 

تهران - شیراز

اردیبهشت 1394

زبان و ادبیات فارسی

رئیس کمیته بین الملل 

بین الملل

 

 

   

 

نام انجمن

از

1

انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران (TELLSI)

1383

2

انجمن مدرسان زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی آسیا (AsiaTEFL)

1388

3

انجمن آزمون سازی و ارزشیابی زبان استرالیا و نیوزلند (ALTAANZ)

1392

4

انجمن تدریس زبان انگلیسی به گویشوران زبان های دیگر (TESOL Arabia)

1389

5

انجمن یادگیری زبان با استفاده از کامپیوتر اروپا (EUROCALL)

1394