سید مهدی دادگر

عضو هیات علمی گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن- مدیرگروه آموزشکده سمای کامپیوتر- دانشجوی دکتری رشته معماری کامپیوتر - وب سایت شخصی: www.mdadgar۲۰۰۰.ir- آدرس تلگرام: mdadgar۲۰۰۰@- آدرس ایستاگرام:mdadgar۲۰۰۰

ساعات حضور

شنبه - سه شنبه - چهارشنبه