نرگس خدایار

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسیفیزیک هسته ایدانشگاه دامغان
کارشناسی ارشدفیزیک حالت جامددانشگاه الزهرا سلام الله علیها
دکتریفیزیک حالت جامدبورسیه دانشگاه تهران شمال

سوابق اجرایی

فیزیک - حالت جامدات