رقیه خاقانی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)مهندسی کشاورزی- خاکشناسیدانشگاه دولتی تبریز
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)مهندسی کشاورزی- خاکشناسی- گرایش پیدایش ارزیابی و رده بندی خاکهادانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)مهندسی کشاورزی- خاکشناسی- گرایش پیدایش ارزیابی و رده بندی خاکهادانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

سوابق اجرایی

سوابق پژوهشی

ردیف

موضوع شرکت داده شده در مسابقه

نام مسئول تیم و همکاران به ترتیب مشارکت

شرکت با نام دانشگاه

مشخصات مسابقه

ملاحظات

تایید یا رد معاونت

عنوان مسابقه

تاریخ برگزاری

مکان برگزاری

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

عنوان کسب شده

حمایت مالی دانشگاه

دارد

ندارد

مبلغ (ریال)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

عنوان سمینار یا کارگاه

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

تعداد افراد شرکت­کننده

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1

کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در کشاورزی

علوم تحقیقات

1388

خاکشناسی و کشاورزی

سخنران

 

داخلی

 

ردیف

موضوع همایش - کنفرانس

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1

 

 

 

 

 

 

انجمن بین المللی علوم خاک ایران