رقیه خاقانی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)مهندسی کشاورزی- خاکشناسیدانشگاه دولتی تبریز
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)مهندسی کشاورزی- خاکشناسی- گرایش پیدایش ارزیابی و رده بندی خاکهادانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)مهندسی کشاورزی- خاکشناسی- گرایش پیدایش ارزیابی و رده بندی خاکهادانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

سوابق اجرایی

خاکشناسی

ردیف

عنوان اختراع

نام متقاضی و همکاران به ترتیب مشارکت

ارائه به نام دانشگاه

مشخصات اختراع

محل ثبت

تاریخ ثبت

شماره ثبت

منجر به قرارداد

شرکت در مسابقات

حمایت دانشگاه

گردیده

نگردیده

دارد

ندارد

دارد

ندارد

مبلغ (ریال)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سیستم اطلاعات جغرافیایی

دروس تخصصی خاکشناسی و کشاورزی

سوابق پژوهشی

ردیف

موضوع شرکت داده شده در مسابقه

نام مسئول تیم و همکاران به ترتیب مشارکت

شرکت با نام دانشگاه

مشخصات مسابقه

ملاحظات

تایید یا رد معاونت

عنوان مسابقه

تاریخ برگزاری

مکان برگزاری

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

عنوان کسب شده

حمایت مالی دانشگاه

دارد

ندارد

مبلغ (ریال)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

عنوان سمینار یا کارگاه

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

تعداد افراد شرکت­کننده

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1

کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در کشاورزی

علوم تحقیقات

1388

خاکشناسی و کشاورزی

سخنران

 

داخلی

 

ردیف

موضوع همایش - کنفرانس

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1

 

 

 

 

 

 

انجمن بین المللی علوم خاک ایران