شیرین حسین زاده گلسری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده) علوم تربیتی (آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستان) علامه طباطبایی
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده) روان شناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

سوابق اجرایی

سوابق پژوهشی

ردیف

موضوع شرکت داده شده در مسابقه

نام مسئول تیم و همکاران به ترتیب مشارکت

شرکت با نام دانشگاه

مشخصات مسابقه

ملاحظات

تایید یا رد معاونت

عنوان مسابقه

تاریخ برگزاری

مکان برگزاری

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

عنوان کسب شده

حمایت مالی دانشگاه

دارد

ندارد

مبلغ (ریال)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

عنوان سمینار یا کارگاه

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

تعداد افراد شرکت­کننده

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

موضوع همایش - کنفرانس

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1

طرح پژوهشی

1. نگرش استادان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن نسبت به مشارکت دانشجویان در فرایند تدریس

 

تألیفات

1. آموزش جامعه ریاضیات به کودکان ناتوان

 

جزوات آموزشی

1. روان شناسی بازی

2. آموزش پیش دبستانی و دبستانی

3. روان شناسی رشد 2

4. آموزش بزرگسالان

5. کارورزی (1) پیش دبستانی

6. کارورزی (2) پیش دبستانی