شیرین حسین زاده گلسری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده) علوم تربیتی (آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستان) علامه طباطبایی
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده) روان شناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

سوابق اجرایی

تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن از سال 1369 - ادامه دارد. در گروه های علوم تربیتی، مشاوره، روان شناسی،عمران

تدریس در دانشگاه علامه طباطبایی

تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

فعالیت 10 ساله در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در دو مقطع کاردانی و آموزش مربی

مشاوره در مرکز مشاوره اعتماد در مجتمع آموزشی راه رشد

مشاوره در مهد کودک یکتا

مدیر ارشد مجموعه مهدکودک های راه رشد

ردیف

عنوان اختراع

نام متقاضی و همکاران به ترتیب مشارکت

ارائه به نام دانشگاه

مشخصات اختراع

محل ثبت

تاریخ ثبت

شماره ثبت

منجر به قرارداد

شرکت در مسابقات

حمایت دانشگاه

گردیده

نگردیده

دارد

ندارد

دارد

ندارد

مبلغ (ریال)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دروس علوم تربیتی، روان شناسی

گروه علوم تربیتی: دروس آموزش بزرگسالان، روان شناسی رشد 1، روان شناسی رشد 2، روان شناسی تربیتی، دروس کارآموزی پیش دبستانی

گروه روان شناسی: روان شناسی تربیتی، روان شناسی عمومی، مباحث 1 در روان شناسی، مباحث 2 در روان شناسی

علوم تربیتی و روان شناسی

گروه علوم تربیتی: دروس آموزش بزرگسالان، روان شناسی رشد 1، روان شناسی رشد 2، روان شناسی تربیتی، دروس کارآموزی پیش دبستانی

گروه روان شناسی: روان شناسی تربیتی، روان شناسی عمومی، مباحث یک در روان شناسی، مباحث 2 در روان شناسی

سوابق پژوهشی

ردیف

موضوع شرکت داده شده در مسابقه

نام مسئول تیم و همکاران به ترتیب مشارکت

شرکت با نام دانشگاه

مشخصات مسابقه

ملاحظات

تایید یا رد معاونت

عنوان مسابقه

تاریخ برگزاری

مکان برگزاری

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

عنوان کسب شده

حمایت مالی دانشگاه

دارد

ندارد

مبلغ (ریال)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

عنوان سمینار یا کارگاه

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

تعداد افراد شرکت­کننده

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

موضوع همایش - کنفرانس

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1

طرح پژوهشی

1. نگرش استادان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن نسبت به مشارکت دانشجویان در فرایند تدریس

 

تألیفات

1. آموزش جامعه ریاضیات به کودکان ناتوان

 

جزوات آموزشی

1. روان شناسی بازی

2. آموزش پیش دبستانی و دبستانی

3. روان شناسی رشد 2

4. آموزش بزرگسالان

5. کارورزی (1) پیش دبستانی

6. کارورزی (2) پیش دبستانی