منصوره حسینی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)الاهیات فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه آزاد واحد مرکز تهران 
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده) فلسفه و حکمت اسلامیدانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)فلسفه دین و مسایل کلامی جدیددانشگاه آزاد علوم وتحقیقات تهران

سوابق اجرایی

در صورتیکه فعالیت اجرایی دارید قید نمایید

عنوان سمت

میزان سابقه کاری

نوع استخدام

مرتبه

پایه فعلی

نوع همکاری

1- مدیر گروه معارف در دانشگاه آزاد اسلامی رودهن

1- مدیر گروه معارف

2- عضو کمیته بدوی انتظامی تخلفات اعضای هیات علمی

 

 

 

 

 

2- در دانشگاه و یا سایر موسسات:

نام

 

 

 

 

 

 


تقدیر نامه از همایش رسول اکرم

 

تقدیر نامه با عنوان استاد نمونه از دانشگاه رودهن

علم النفس ، فلسفه و منطق.

فلسفه، منطق، کلام جدید، کلام قدیم ، اخلاق، عرفان


فلسفی؛ منطقی؛ اخلاق؛ عرفان؛ فلسفه دین

سوابق پژوهشی

تست

ردیف

عنوان سمینار یا کارگاه

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

تعداد افراد شرکت­کننده

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

 

1

اخلاق روانشناسی

دانشگاه رودهن

1394/8/25

اخلاق

علمی

 

داخلی

               

 

ردیف

موضوع همایش - کنفرانس

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1

کنفرانس اسلام ومسحیت ارتدکس

بلگراد

1382

فلسفه دین

علمی

بین المللی

2 کنفرانس پیامبر (ص) و معنویت نو دانشگاه تهران 1387 معنویت و عرفان علمی  
  فلسفه دین دانشگاه علوم وتحقیقات 1394 فلسفه دین علمی بین المللی

 

عضو انجمن فلسفه دین ایران