منصوره حسینی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)الاهیات فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه آزاد واحد مرکز تهران 
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده) فلسفه و حکمت اسلامیدانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)فلسفه دین و مسایل کلامی جدیددانشگاه آزاد علوم وتحقیقات تهران

سوابق اجرایی

سوابق پژوهشی

تست

ردیف

عنوان سمینار یا کارگاه

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

تعداد افراد شرکت­کننده

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

 

1

اخلاق روانشناسی

دانشگاه رودهن

1394/8/25

اخلاق

علمی

 

داخلی

               

 

ردیف

موضوع همایش - کنفرانس

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1

کنفرانس اسلام ومسحیت ارتدکس

بلگراد

1382

فلسفه دین

علمی

بین المللی

2 کنفرانس پیامبر (ص) و معنویت نو دانشگاه تهران 1387 معنویت و عرفان علمی  
  فلسفه دین دانشگاه علوم وتحقیقات 1394 فلسفه دین علمی بین المللی

 

عضو انجمن فلسفه دین ایران