پیام حیدری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)مهندسی مکانیک در گرایش حرارت و سیالات دانشگاه سمنان
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده) مهندسی هوافضا در گرایش دینامیک وکنترل پرواز دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)مهندسی مکانیکدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

سوابق اجرایی

 استادیار گروه مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن              ازسال 1390 تاکنون

معاون آموزشی دانشجویی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن          ازسال 1391 تا سال 1393

ریاست دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن                                 ازسال 1393 تا 1397

 

 

ردیف

عنوان اختراع

نام متقاضی و همکاران به ترتیب مشارکت

ارائه به نام دانشگاه

مشخصات اختراع

محل ثبت

تاریخ ثبت

شماره ثبت

منجر به قرارداد

شرکت در مسابقات

حمایت دانشگاه

گردیده

نگردیده

دارد

ندارد

دارد

ندارد

مبلغ (ریال)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوابق پژوهشی

ردیف

موضوع شرکت داده شده در مسابقه

نام مسئول تیم و همکاران به ترتیب مشارکت

شرکت با نام دانشگاه

مشخصات مسابقه

ملاحظات

تایید یا رد معاونت

عنوان مسابقه

تاریخ برگزاری

مکان برگزاری

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

عنوان کسب شده

حمایت مالی دانشگاه

دارد

ندارد

مبلغ (ریال)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

عنوان سمینار یا کارگاه

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

تعداد افراد شرکت­کننده

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

موضوع همایش - کنفرانس

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1