هما هدایت

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)معماری
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)طراحی شهریدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)شهرسازیدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران