فریبا حنیفی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده) زبان و ادبیات انگلیسیدانشگاه آزاد واحد رودهن
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده) مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد واحد رودهن
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)علوم تربیتی -مدیریت آموزشیعلوم و تحقیقات تهران
دكتری حرفه ای(تنظیم نشده)--

سوابق اجرایی

سوابق پژوهشی

ردیف

موضوع شرکت داده شده در مسابقه

نام مسئول تیم و همکاران به ترتیب مشارکت

شرکت با نام دانشگاه

مشخصات مسابقه

ملاحظات

تایید یا رد معاونت

عنوان مسابقه

تاریخ برگزاری

مکان برگزاری

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

عنوان کسب شده

حمایت مالی دانشگاه

دارد

ندارد

مبلغ (ریال)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

عنوان سمینار یا کارگاه

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

تعداد افراد شرکت­کننده

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1

روش تحقیق

دسازمان بهزیستی  تهران

آذر ماه 1390

مدیریت و اقتصاد

مدیر پنل

20

داخلی

 

ردیف

موضوع همایش - کنفرانس

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1

کنفرانی ملی کارآفرینی تعاون  و جهاد اقتصادی

دانشکاه آزاد نایین

آذر ماه 1390

مدیریت و اقتصاد

مدیر پنل

ملی

 

داور مجلات علمی و پژوهشی  برنامه ریزی در آموزش عالی

 

موسس انجمن بانوان رودهن

 متخصص علوم تربیتی در انجمن علمی مجتمع آموزشی مبین  و .....