سعیده حاجی قاسمی ازغندی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۲ریاضی کاربردیدانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد۱۳۸۵ریاضی کاربردیدانشگاه مشهد
دکترای تخصصی۱۳۹۱ریاضی کاربردی،آنالیز عددی فازیواحد علوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
رودهنعضو هیات علمی و رئیس باشگاه پژوهشگرانقطعیتمام وقت۸

سوابق اجرایی

سوابق پژوهشی

ردیف

موضوع شرکت داده شده در مسابقه

نام مسئول تیم و همکاران به ترتیب مشارکت

شرکت با نام دانشگاه

مشخصات مسابقه

ملاحظات

تایید یا رد معاونت

عنوان مسابقه

تاریخ برگزاری

مکان برگزاری

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

عنوان کسب شده

حمایت مالی دانشگاه

دارد

ندارد

مبلغ (ریال)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

عنوان سمینار یا کارگاه

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

تعداد افراد شرکت­کننده

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1

کارگاه آشنایی با ریاضیات فازی و کاربرد آن

دانشگاه آزد اسلامی واحد رودهن

اسفند 94

فنی و مهندسی

مدرس کارگاه

18

داخلی

 

ردیف

موضوع همایش - کنفرانس

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1

همایش روشهای عددی در مهندسی عمران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

بهمن 94

فنی و مهندسی

دبیر کمیته اجرایی

ملی

 

 

 

Committee Memberships

  • May 2014 to Present, IEEE.  
  • July 2013 to Present, Young Researchers and Elite Club.
  • Dec 2011 to Present, Iranian Fuzzy System society.