سعیده حاجی قاسمی ازغندی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۲ریاضی کاربردیدانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد۱۳۸۵ریاضی کاربردیدانشگاه مشهد
دکترای تخصصی۱۳۹۱ریاضی کاربردی،آنالیز عددی فازیواحد علوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
رودهنعضو هیات علمی و رئیس باشگاه پژوهشگرانقطعیتمام وقت۸

سوابق اجرایی

عضو شورای پژوهشی دانشکده

رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

مسوول انجمن های علمی دانشگاه

ردیف

عنوان اختراع

نام متقاضی و همکاران به ترتیب مشارکت

ارائه به نام دانشگاه

مشخصات اختراع

محل ثبت

تاریخ ثبت

شماره ثبت

منجر به قرارداد

شرکت در مسابقات

حمایت دانشگاه

گردیده

نگردیده

دارد

ندارد

دارد

ندارد

مبلغ (ریال)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آنالیز عددی

ریاضیات مهندسی

پژوهش عملیاتی

تحقیق در عملیات

شبکه های عصبی

محاسبات عددی

سوابق پژوهشی

ردیف

موضوع شرکت داده شده در مسابقه

نام مسئول تیم و همکاران به ترتیب مشارکت

شرکت با نام دانشگاه

مشخصات مسابقه

ملاحظات

تایید یا رد معاونت

عنوان مسابقه

تاریخ برگزاری

مکان برگزاری

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

عنوان کسب شده

حمایت مالی دانشگاه

دارد

ندارد

مبلغ (ریال)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

عنوان سمینار یا کارگاه

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

تعداد افراد شرکت­کننده

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1

کارگاه آشنایی با ریاضیات فازی و کاربرد آن

دانشگاه آزد اسلامی واحد رودهن

اسفند 94

فنی و مهندسی

مدرس کارگاه

18

داخلی

 

ردیف

موضوع همایش - کنفرانس

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1

همایش روشهای عددی در مهندسی عمران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

بهمن 94

فنی و مهندسی

دبیر کمیته اجرایی

ملی

 

 

 

Committee Memberships

  • May 2014 to Present, IEEE.  
  • July 2013 to Present, Young Researchers and Elite Club.
  • Dec 2011 to Present, Iranian Fuzzy System society.