محمد قدیمی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسیمهندسی مکانیک (طراحی جامدات)سمنان
کارشناسی ارشدمهندسی مکانیک (طراحی کاربردی ) شاخه تخصصی دینامیک ، کنترل و ارتعاشاتدانشگاه دولتی سمنان
کارشناسی ارشدمهندسی مکانیک (مهندسی انرژی)دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران
دکترای تخصصیمهندسی مکانیک (مهندسی انرژی)دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران
دکترای تخصصیمهندسی مکانیک (طراحی کاربردی ) شاخه تخصصی دینامیک ، کنترل و ارتعاشاتدانشگاه دولتی شهید رجایی تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده فنی و مهندسیعضو هیئت علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۸

سوابق اجرایی

در صورتیکه فعالیت اجرایی دارید قید نمایید

عنوان سمت

میزان سابقه کاری

نوع استخدام

مرتبه

پایه فعلی

نوع همکاری

1- در دانشگاه آزاد اسلامی رودهن

1-مدیر گروه مهندسی مکانیک (1384-1392)

2-مدیرگروه مهندسی برق(91-90)

3- مدیرگروه مهندسی متالوژی (92-91)

4-عضو شورای پژوهشی دانشکده فنی و مهندسی (91 تا کنون)

5-عضو کمیته نظارت براستقرار شرکتهای دانش بنیان(94 تا کنون)

6- عضو شورای مرکز رشد واحدهای فن آور(94 تا کنون)

7-عضو شورای آموزشی دانشکده فنی و مهندسی (91)

 

8سال

 

1سال

 

2سال

 

 

5سال

 

2سال

 

 

2سال

 

1سال

 

 

 

 

2- در دانشگاه و یا سایر موسسات:

نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

عضو شورای پژوهشی گروه مهندسی سیستمهای انرژی(91)

1سال

 

 

 

 

ردیف

عنوان اختراع

نام متقاضی و همکاران به ترتیب مشارکت

ارائه به نام دانشگاه

مشخصات اختراع

محل ثبت

تاریخ ثبت

شماره ثبت

منجر به قرارداد

شرکت در مسابقات

حمایت دانشگاه

گردیده

نگردیده

دارد

ندارد

دارد

ندارد

مبلغ (ریال)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حوزه تخصصی انرژی و سیالات

1-انتقال حرارت پیشرفته (هدایت - جابجایی - تشعشع)

2- ترمودینامیک پیشرفته

3- طراحی مبدلهای حرارتی پیشرفته

4- تکنولوژی پینچ و تحلیل جریان اگزرژی

5-تبدیل مستقیم انرژی

حوزه تخصصی دینامیک و ارتعاشات

1-ارتعاشات پیشرفته

2- دینامیک پیشرفته

سوابق پژوهشی

ردیف

موضوع شرکت داده شده در مسابقه

نام مسئول تیم و همکاران به ترتیب مشارکت

شرکت با نام دانشگاه

مشخصات مسابقه

ملاحظات

تایید یا رد معاونت

عنوان مسابقه

تاریخ برگزاری

مکان برگزاری

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

عنوان کسب شده

حمایت مالی دانشگاه

دارد

ندارد

مبلغ (ریال)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

عنوان سمینار یا کارگاه

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

تعداد افراد شرکت­کننده

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

موضوع همایش - کنفرانس

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1

انرژی، ساختمان و محیط زیست شهری

 آموزشکده فنی و حرفه ای سما دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

هفدهم آذر 1394

انرژی

دبیر علمی همایش

بین المللی

1- عضو انجمن مهندسان مکانیک ایران

2- عضو انجمن انرژی ایران