محمد قدیمی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۸مهندسی مکانیک (طراحی جامدات)سمنان
کارشناسی ارشد۱۳۸۴[فوق لیسانس اول]: مهندسی مکانیک(طراحی کاربردی)شاخه تخصصی دینامیک، کنترل و ارتعاشات -[فوق لیسانس دوم]:مهندسی مکانیک(مهندسی انرژی)1- دانشگاه دولتی سمنان 2-دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران
دکترای تخصصی۱۳۹۱[دکترای اول] : مهندسی مکانیک (مهندسی انرژی) -[دکترای دوم]:مهندسی مکانیک (طراحی کاربردی) شاخه تخصصی دینامیک، کنترل وارتعاشات1-دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران 2- دانشگاه دولتی شهید رجایی تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده فنی و مهندسیعضو هیئت علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۶

سوابق اجرایی

سوابق پژوهشی

ردیف

موضوع شرکت داده شده در مسابقه

نام مسئول تیم و همکاران به ترتیب مشارکت

شرکت با نام دانشگاه

مشخصات مسابقه

ملاحظات

تایید یا رد معاونت

عنوان مسابقه

تاریخ برگزاری

مکان برگزاری

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

عنوان کسب شده

حمایت مالی دانشگاه

دارد

ندارد

مبلغ (ریال)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

عنوان سمینار یا کارگاه

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

تعداد افراد شرکت­کننده

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

موضوع همایش - کنفرانس

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1

انرژی، ساختمان و محیط زیست شهری

 آموزشکده فنی و حرفه ای سما دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

هفدهم آذر 1394

انرژی

دبیر علمی همایش

بین المللی

1- عضو انجمن مهندسان مکانیک ایران

2- عضو انجمن انرژی ایران