هانیه فدائی تمیجانی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده) معماری - معماری با گرایش پایداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)معماری با گرایش پایداری منظردانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

سوابق اجرایی

مدیر پژوهش دانشکده هنر و معماری از 6 دیماه 1394 تا کنون

1395دبیر شورای پژوهش دانشکده هنرو معماری از فروردین ماه 

مدرس مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال از مهرماه1395

مدرس مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمان1392

مدرس مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، 1392

 

مدرس مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم1392-1391

مدرس مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل قشم، 1392- 1390

مدرس مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس1387-1386

ردیف

عنوان اختراع

نام متقاضی و همکاران به ترتیب مشارکت

ارائه به نام دانشگاه

مشخصات اختراع

محل ثبت

تاریخ ثبت

شماره ثبت

منجر به قرارداد

شرکت در مسابقات

حمایت دانشگاه

گردیده

نگردیده

دارد

ندارد

دارد

ندارد

مبلغ (ریال)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طراحی معماری

آشنایی با معماری معاصر

سیر اندیشه های معماری

نظریه ها و روشهای طراحی 

معماری همساز با اقلیم

طراحی معماری

طراحی منظر

معماری همساز با اقلیم

دروس نظری و تاریخ معماری

سوابق پژوهشی

ردیف

موضوع شرکت داده شده در مسابقه

نام مسئول تیم و همکاران به ترتیب مشارکت

شرکت با نام دانشگاه

مشخصات مسابقه

ملاحظات

تایید یا رد معاونت

عنوان مسابقه

تاریخ برگزاری

مکان برگزاری

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

عنوان کسب شده

حمایت مالی دانشگاه

دارد

ندارد

مبلغ (ریال)

1

طراحی دبستان روستایی چهارکلاسه در اقلیم گرم و مرطوب

مولود جلالی فر

سازمان نوسازی مدارس

پنجمین مسابقه مدرسه ایرانی- معماری ایرانی

اسفندماه 89

دانشگاه تهران

ملی

رتبه چهارم(طرحهای برتر)

-

-

-

-

 

ردیف

عنوان سمینار یا کارگاه

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

تعداد افراد شرکت­کننده

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

موضوع همایش - کنفرانس

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1

2

اولین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه اقتصاد شهری

"کنفرانس بین ا لمللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم"، 

شیراز

رشت

اردی بهشت 94

شهریور95

معماری و عمران

معماری و عمران

کمیته علمی

کمیته علمی

 

 

-عضو شورای فرهنگی دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن از مهرماه 95

عضویت در انجمن معماران منظر ایران

- عضو هیات تحریریه سایت تخصصی معمارنت(در سال1390)

-عضویت در انجمن ایکوموس ایران(شورای بین المللی بناها و محوطه های تاریخی)

-عضو کمیته علمی  کنفرانس  بین المللی بناهای پایدار، هلسینکی، فنلاند، اکتبر2011:

www.sb11.org/sb11-helsinki/commitees

-         ویراستار همکار مجله بین المللی محیط مصنوع در سالهای14-2013:

Associated Editor in; the International Journal of Constructed Environment2013-ISSN: 2154-8587

-         ویراستار همکار مجله بین المللی سیاست گذاری و روشهای پایداری درسال2014:

Associated Editor in; the International Journal of Sustainability Policy and Practice-ISSN: 2325-1166

            - عضو انجمن علمی فضای معماری نو ایران

-سردبیر مهمان ویژه نامه محیطهای طبیعی و مصنوع پایدار، مجله آمریکایی حفاظت محیطی:

Lead Guest Editor for special issue of “Sustainable Natural and Built Environment “for “American Journal of Environmental Protection” (ISSN: 2328-5680 print, 2328-5699 Online).

http://www.sciencepublishinggroup.com/specialissue/163008

-عضو کیمته داوران کنفرانس بین المللی ترابری و مهندسی عمران، انگلستان، لندن، مارس 2015:

International Conference on Transportation and Civil Engineering (ICTCE):

http://ictce.org/committee.php

-عضو کیمته داوران کنفرانس بین المللی مدیریت بحران و مهندسی عمران، ژاپن، کیوتو، آوریل2016

International Conference on Disaster Management and Civil Engineering (ICDME):

http://icdme.org/committee.php

(عضو هیات علمی کمیته نمای شهرداری منظقه 9تهران(خرداد1395 تا کنون-

عضو هیات علمی کمیته نمای منطقه12تهران (بهمن1393- خرداد1395)-

.عضو کمیته علمی "کنفرانس بین ا لمللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم"، شهریور1395، رشت، ایران-