هانیه فدائی تمیجانی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده) معماری - معماری با گرایش پایداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)معماری با گرایش پایداری منظردانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

سوابق اجرایی

سوابق پژوهشی

ردیف

موضوع شرکت داده شده در مسابقه

نام مسئول تیم و همکاران به ترتیب مشارکت

شرکت با نام دانشگاه

مشخصات مسابقه

ملاحظات

تایید یا رد معاونت

عنوان مسابقه

تاریخ برگزاری

مکان برگزاری

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

عنوان کسب شده

حمایت مالی دانشگاه

دارد

ندارد

مبلغ (ریال)

1

طراحی دبستان روستایی چهارکلاسه در اقلیم گرم و مرطوب

مولود جلالی فر

سازمان نوسازی مدارس

پنجمین مسابقه مدرسه ایرانی- معماری ایرانی

اسفندماه 89

دانشگاه تهران

ملی

رتبه چهارم(طرحهای برتر)

-

-

-

-

 

ردیف

عنوان سمینار یا کارگاه

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

تعداد افراد شرکت­کننده

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

موضوع همایش - کنفرانس

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1

2

اولین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه اقتصاد شهری

"کنفرانس بین ا لمللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم"، 

شیراز

رشت

اردی بهشت 94

شهریور95

معماری و عمران

معماری و عمران

کمیته علمی

کمیته علمی

 

 

-عضو شورای فرهنگی دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن از مهرماه 95

عضویت در انجمن معماران منظر ایران

- عضو هیات تحریریه سایت تخصصی معمارنت(در سال1390)

-عضویت در انجمن ایکوموس ایران(شورای بین المللی بناها و محوطه های تاریخی)

-عضو کمیته علمی  کنفرانس  بین المللی بناهای پایدار، هلسینکی، فنلاند، اکتبر2011:

www.sb11.org/sb11-helsinki/commitees

-         ویراستار همکار مجله بین المللی محیط مصنوع در سالهای14-2013:

Associated Editor in; the International Journal of Constructed Environment2013-ISSN: 2154-8587

-         ویراستار همکار مجله بین المللی سیاست گذاری و روشهای پایداری درسال2014:

Associated Editor in; the International Journal of Sustainability Policy and Practice-ISSN: 2325-1166

            - عضو انجمن علمی فضای معماری نو ایران

-سردبیر مهمان ویژه نامه محیطهای طبیعی و مصنوع پایدار، مجله آمریکایی حفاظت محیطی:

Lead Guest Editor for special issue of “Sustainable Natural and Built Environment “for “American Journal of Environmental Protection” (ISSN: 2328-5680 print, 2328-5699 Online).

http://www.sciencepublishinggroup.com/specialissue/163008

-عضو کیمته داوران کنفرانس بین المللی ترابری و مهندسی عمران، انگلستان، لندن، مارس 2015:

International Conference on Transportation and Civil Engineering (ICTCE):

http://ictce.org/committee.php

-عضو کیمته داوران کنفرانس بین المللی مدیریت بحران و مهندسی عمران، ژاپن، کیوتو، آوریل2016

International Conference on Disaster Management and Civil Engineering (ICDME):

http://icdme.org/committee.php

(عضو هیات علمی کمیته نمای شهرداری منظقه 9تهران(خرداد1395 تا کنون-

عضو هیات علمی کمیته نمای منطقه12تهران (بهمن1393- خرداد1395)-

.عضو کمیته علمی "کنفرانس بین ا لمللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم"، شهریور1395، رشت، ایران-