نمایش ۷۳ تا ۹۰ مورد از کل ۳۶۵ مورد.
علیرضا

علیرضا تقدیری

دکترای تخصصی
دانشکده هنر و معماری
علیرضا تقدیری
استادیار دکترای تخصصی
artaghdiri@gmail.com دانشکده هنر و معماری
-

http://faculty.riau.ac.ir/taghdiri/fa

اکبر توحیدلو

گروه معارف
اکبر توحیدلو
مربی -
ak_tohidlou@yahoo.com گروه معارف
-

http://faculty.riau.ac.ir/tohidlou/fa

محمدرضا

محمدرضا توسلی

دانشکده فنی و مهندسی
محمدرضا توسلی
استادیار -
mreza92@yahoo.com دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/tavassoli/fa

محسن

محسن توکلی

دکترای تخصصی
(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
محسن توکلی
دانشیار دکترای تخصصی
tavakoli@riau.ac.ir (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
-

شقایق توکلی دارستانی

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
شقایق توکلی دارستانی
استادیار -
Tavakoli-Darestani@riau.ac.ir (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
-

http://faculty.riau.ac.ir/tavakoli-darestani/fa

مریم تیموری

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
مریم تیموری
استادیار -
nazaninteimori@yahoo.com دانشکده کشاورزی و علوم پایه
-

http://faculty.riau.ac.ir/teimouri/fa

مریم

مریم تیموریان سفیده خوان

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
مریم تیموریان سفیده خوان
استادیار -
teimourian.m@riau.ac.ir دانشکده کشاورزی و علوم پایه
-

http://faculty.riau.ac.ir/teimourian-sefidehkhan/fa

مهرداد

مهرداد ثابت

دکترای تخصصی
دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
مهرداد ثابت
استادیار دکترای تخصصی
mehrdadasabet@yahoo.com دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
-

گوگل اسکالر

آزیتا ثوابی

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
آزیتا ثوابی
مربی -
azitasavabi@yahoo.com (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
-

http://faculty.riau.ac.ir/savabi/fa

حسین

حسین جدی مزرعه

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
حسین جدی مزرعه
استادیار -
h_jeddim@yahoo.com دانشکده کشاورزی و علوم پایه
-

http://faculty.riau.ac.ir/jeddi-mazrae/fa

مسعود

مسعود جعفری

دانشکده هنر و معماری
مسعود جعفری
استادیار -
mjafari@riau.ac.ir دانشکده هنر و معماری
-

مهرنوش جعفری

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
مهرنوش جعفری
مربی -
mehr_g134@yahoo.com دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
-

http://faculty.riau.ac.ir/m-jafari/fa

شرفعلی جلولی

گروه معارف
شرفعلی جلولی
مربی -
jaluly41@yahoo.com گروه معارف
-

http://faculty.riau.ac.ir/jaluly/fa

حسن

حسن جلیلی

دکتری
دانشکده فنی و مهندسی
حسن جلیلی
استادیار دکتری
h.jalili@riau.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

مریم

مریم جندقیان

دانشکده فنی و مهندسی
مریم جندقیان
مربی -
mm.jandaghian@ gmial.com دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/jandaghian/fa

علی

علی جهان پولاد

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
علی جهان پولاد
مربی -
jahan poolad@yahoo.com دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
-

http://faculty.riau.ac.ir/jahanpoulad/fa

پانته آ جهانگیر

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
پانته آ جهانگیر
استادیار -
jahangir_pantea@yahoo.com (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
-

http://faculty.riau.ac.ir/jahangir/fa

لیلا

لیلا جوکار

دانشکده فنی و مهندسی
لیلا جوکار
مربی -
jokar_leila@yahoo.com دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/jokar/fa