نمایش ۵۵ تا ۷۲ مورد از کل ۳۴۲ مورد.

صفیه بهزادی

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
صفیه بهزادی
استادیار -
safabehzadi@yahoo.com دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
-

http://faculty.riau.ac.ir/behzadi/fa

افسانه بوستان

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
افسانه بوستان
استادیار -
Afsaneh.boostan@yahoo.com (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
-

http://faculty.riau.ac.ir/boustan/fa

محمود

محمود بیات

دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
محمود بیات
استادیار دکترای تخصصی
mbayat@riau.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/bayat/fa

آرمان بیت اللهی

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
آرمان بیت اللهی
استادیار -
arman.beitollahi@Gmail.com دانشکده کشاورزی و علوم پایه
-

http://faculty.riau.ac.ir/beitollahi/fa

کورش

کورش پارسا معین

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
کورش پارسا معین
استادیار -
koroushparsa@yahoo.com (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
-

http://faculty.riau.ac.ir/parsa-moein/fa

ویزایالتچومی

ویزایالتچومی پالین روسلین

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
ویزایالتچومی پالین روسلین
استادیار -
paliroslin_risayaltech@roudehe دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
-

http://faculty.riau.ac.ir/paulin-roslin/fa

پرنوش

پرنوش پژوهش

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
پرنوش پژوهش
استادیار -
Pajuoheshp@yahoo.com دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
-

http://faculty.riau.ac.ir/pajouhesh/fa

ماهپاره

ماهپاره پوراحمدی

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
ماهپاره پوراحمدی
استادیار -
mh.Poorahmadi@riau.ac.ir دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
-

http://faculty.riau.ac.ir/poorahmadi/fa

زهره

زهره پوستین چی

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
زهره پوستین چی
استادیار -
Z_poustinchi@yahoo.com دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
-

http://faculty.riau.ac.ir/poustinchi/fa

سیاوش پیرزاده نهوجی

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
سیاوش پیرزاده نهوجی
مربی -
si_pirzad@yahoo.com دانشکده کشاورزی و علوم پایه
-

http://faculty.riau.ac.ir/pirzadeh-nahouji/fa

سهیلا

سهیلا پیرهادی تواندشتی

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
سهیلا پیرهادی تواندشتی
مربی -
pirhadi_toandishi_soheyla@roud دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
-

http://faculty.riau.ac.ir/pirhadi-tavandashti/fa

بیتا تبریزیان

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
بیتا تبریزیان
استادیار -
bt.tabrizin@gmail.com (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
-

http://faculty.riau.ac.ir/tabrizian/fa

علیرضا

علیرضا تقدیری

دکترای تخصصی
دانشکده هنر و معماری
علیرضا تقدیری
استادیار دکترای تخصصی
artaghdiri@gmail.com دانشکده هنر و معماری
-

http://faculty.riau.ac.ir/taghdiri/fa

اکبر توحیدلو

گروه معارف
اکبر توحیدلو
مربی -
ak_tohidlou@yahoo.com گروه معارف
-

http://faculty.riau.ac.ir/tohidlou/fa

محمدرضا

محمدرضا توسلی

دانشکده فنی و مهندسی
محمدرضا توسلی
استادیار -
mreza92@yahoo.com دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/tavassoli/fa

محسن

محسن توکلی

دکترای تخصصی
(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
محسن توکلی
دانشیار دکترای تخصصی
tavakoli@riau.ac.ir (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
-

http://faculty.riau.ac.ir/tavakoli/fa

مریم تیموری

دکترای تخصصی
دانشکده کشاورزی و علوم پایه
مریم تیموری
استادیار دکترای تخصصی
nazaninteimori@yahoo.com دانشکده کشاورزی و علوم پایه
-

http://faculty.riau.ac.ir/teimouri/fa

مریم

مریم تیموریان سفیده خوان

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
مریم تیموریان سفیده خوان
استادیار -
teimourian.m@riau.ac.ir دانشکده کشاورزی و علوم پایه
-

http://faculty.riau.ac.ir/teimourian-sefidehkhan/fa