نمایش ۱۹ تا ۳۶ مورد از کل ۳۴۲ مورد.

فردین اسمعیل نیا

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
فردین اسمعیل نیا
مربی -
fesmaeilnia@yahoo.com دانشکده کشاورزی و علوم پایه
-

http://faculty.riau.ac.ir/esmaeelnia/fa

سیدمحمد

سیدمحمد اشرفی

دانشکده فنی و مهندسی
سیدمحمد اشرفی
استادیار -
- دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/ashrafi/fa

علاء الدین اعتماداهری

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
علاء الدین اعتماداهری
استادیار -
etemad ahari_alaedin@roudeniau (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
-

http://faculty.riau.ac.ir/etemadahari/fa

لیلا افشار

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
لیلا افشار
مربی -
afshar@yahoo.com (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
-

http://faculty.riau.ac.ir/afshar/fa

حامد افشاری

دانشکده کشاورزی و علوم پایه
حامد افشاری
استادیار -
afshari_hamed@roudeniau.com دانشکده کشاورزی و علوم پایه
-

http://faculty.riau.ac.ir/afshari/fa

صغری افکانه

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
صغری افکانه
مربی -
www.Afkaneh@yahoo.com (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
-

http://faculty.riau.ac.ir/afkaneh/fa

فاطمه

فاطمه امامی

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
فاطمه امامی
استادیار -
emami@yahoo.com دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
-

http://faculty.riau.ac.ir/emami/fa

میرشهریار

میرشهریار امامی

دانشکده فنی و مهندسی
میرشهریار امامی
استادیار -
mshemami@riau.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/m-emami/fa

محمد

محمد امری اسرمی

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
محمد امری اسرمی
مربی -
asrami@riau.ac.ir (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
-

http://faculty.riau.ac.ir/amri-asrami/fa

علی اصغر

علی اصغر امیر کاردوست

دانشکده فنی و مهندسی
علی اصغر امیر کاردوست
مربی -
kardoost@riau.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/amirkardoust/fa

مریم

مریم امیرارجمند

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
مریم امیرارجمند
استادیار -
amir_arjmand_maryam@yahoo.com دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
-

http://faculty.riau.ac.ir/amirarjmand/fa

بابک

بابک امین نژاد

دانشکده فنی و مهندسی
بابک امین نژاد
استادیار -
aminnejad@riau.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.riau.ac.ir/aminnejad/fa

اکرم انصاری مقدم

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
اکرم انصاری مقدم
مربی -
ansarimoghadam@riau.ac.ir دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
-

http://faculty.riau.ac.ir/ansarimoghadam/fa

شهین

شهین اوجاق علیزاده

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
شهین اوجاق علیزاده
استادیار -
ojaghalhzade@yahoo.com دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجه
-

http://faculty.riau.ac.ir/ojaghalizadeh/fa

میترا ایازی

(دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
میترا ایازی
دانشیار -
mitra ayazi@yahoo.com (دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری
-

http://faculty.riau.ac.ir/ayazi/fa

شهاب

شهاب ایلکا

دانشکده هنر و معماری
شهاب ایلکا
مربی -
shahab-ilka@riau.ac.ir دانشکده هنر و معماری
-

http://faculty.riau.ac.ir/shahab-ilka/fa

شاهین

شاهین ایلکا

دانشکده هنر و معماری
شاهین ایلکا
مربی -
shahin-ilka@riau.ac.ir دانشکده هنر و معماری
-

http://faculty.riau.ac.ir/shahin-ilka/fa

محمدرضا

محمدرضا ایمانی

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
محمدرضا ایمانی
مربی -
m.imani@riau.ac.ir دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
-

http://faculty.riau.ac.ir/imani/fa