فیلتر شده بر اساس : دانشکده هنر و معماری
نمایش ۱۹ تا ۲۱ مورد از کل ۲۱ مورد.
رخساره

رخساره میرکریمی

مربی
دانشکده هنر و معماری
رخساره میرکریمی
مربی -
- دانشکده هنر و معماری

http://faculty.riau.ac.ir/mirkarimi/fa

رضا

رضا نقدبیشی

استادیار
دانشکده هنر و معماری
رضا نقدبیشی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده هنر و معماری

http://faculty.riau.ac.ir/naghdbishi/fa

Google Scholar

هما هدایت

استادیار
دانشکده هنر و معماری
هما هدایت
استادیار -
- دانشکده هنر و معماری

http://faculty.riau.ac.ir/hedayat/fa