علی عین علیلو

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی۱۳۷۸زبان و ادبیات فارسیعلوم و تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده ادبیات فارسی و زبا های خارجیعضو هیات علمی(تنظیم نشده)تمام وقت ۱۸

سوابق اجرایی

مدیر گروه تمامی مقاطع تحصیلی رشته زبان و ادبیات فارسی

سرگروه مدیران گروه رشته ادبیات فارسی استان تهران

دبیر شورای پژوهشی سازمان اکو

 

در رزومه درج شده و قابل مشاهده است

ادبیات عرفانی

عرفان تطبیقی

مطالعات بین رشته ای

 

در رزومه درج شده و قابل دسترسی است

سوابق پژوهشی

      در رزومه درج شده و قابل مشاهده می باشد.

         در رزومه درج شده و قابل مشاهده می باشد

ساعات حضور

یک شنبه، دوشنبه، سه شنبه،چهارشنبه،