معصومه دولت آبادی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسیالهیات علوم قرآنیدانشگاه آزاد
کارشناسی ارشدالهیات - علوم قرآنیدانشکده اصول دین
دکتریمدرسی معارف اسلامیدانشگاه معارف اسلامی قم
دکترای تخصصیمتون و قرآن و حدیثدانشکده معارف اسلامی قم

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامیرسمی آزمایشیتمام وقت۱۳

سوابق اجرایی

قرآن و متون اسلامی

ساعات حضور

دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه

از ۸صبح تا ۱۴.۳۰