فریده دوکانه ای فرد

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)مدیریت و برنامه ریزیدانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)مشاورهدانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)مشاورهدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

سوابق اجرایی

سوابق پژوهشی

ردیف

موضوع شرکت داده شده در مسابقه

نام مسئول تیم و همکاران به ترتیب مشارکت

شرکت با نام دانشگاه

مشخصات مسابقه

ملاحظات

تایید یا رد معاونت

عنوان مسابقه

تاریخ برگزاری

مکان برگزاری

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

عنوان کسب شده

حمایت مالی دانشگاه

دارد

ندارد

مبلغ (ریال)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

عنوان سمینار یا کارگاه

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

تعداد افراد شرکت­کننده

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

موضوع همایش - کنفرانس

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1

 

 

 

 

 

 

مدیر داخلی فصلنامه اندیشه های تازه در علوم تربیتی

- عضویت در انجمن مشاوره ایران از سال 1380 تا کنون
- عضویت در سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ایران از سال 1383 تا کنون
- عضو بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
- عضو کمیته تصویب رشته علوم انسانی دبیر خانه منطقه 12 به مدت یک سال
- عضو کمیته تخصصی گروه مشاوره منطقه 12 جهت تعیین صلاحیت علمی متقاضیان حق التدریس به مدت 2 سال
- عضو شورای پژوهشی دانشکده علوم تربیتی و مشاوره از سال 88 تا کنون
- عضو کمیته تخصصی دانشجویان ستاد شاهد دانشگاه آزاد سماء واحد رودهن از سال 85 تا کنون 
- عضو کمیته هم اندیشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن