علی درویشی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده) علوم تربیتیواحد رودهن
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)مدیریت آموزشیواحدرودهن
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)-

سوابق اجرایی

1 - رییس دانشگاه آزاد اسلامی مرکز بومهن

2 - معاون اداری ومالی واحد گرمسار

3 - معاون اداری ومالی واحد اسلامشهر

4 - معاون اداری ومالی واحد روهن

5 - معاون مدارس سماء واحد رودهن( از ابتدای راه اندازی بمدت حدود 4 سال)

6 - نماینده ریاست عالیه دانشگاه آزاد اسلامی در تشکلهای دانشجویی واحد های رودهن، دماوند، پردیس، بومهن و فیروزکوه(بمدت حدود 7سال)

7 - رییس اداره دانشجویی واحد رودهن

8 - عضو مرکزی هیات اجرایی کانون فارغ اتحصیلان در واحد رودهن

9 - عضو هیات رئیسه واحد رودهن

10 - عضو شواری فرهنگی واحدرودهن

11 - نایب رییس وعضو کمیته انتظامی اعضای هیات علمی واحد روهن

12 عضو شواری آموزشی واحد رودهن

13 - عضو شواری پژوهشی واحد گرمسار

14- عضو کمیته ترفیع اعضای هیات علمی

فعالیت های خارج از دانشگاه

1 - عضو هیات امناء دانشگاه علمی کاربردی شهرداری رودهن

2 - مدیر عتبات عالیات با مجوز سازمان حج وزیارت

3 معاون کاروان زیارتی عمره مفرده با مجوز سازمان حج و زیارت

 

 

ردیف

عنوان اختراع

نام متقاضی و همکاران به ترتیب مشارکت

ارائه به نام دانشگاه

مشخصات اختراع

محل ثبت

تاریخ ثبت

شماره ثبت

منجر به قرارداد

شرکت در مسابقات

حمایت دانشگاه

گردیده

نگردیده

دارد

ندارد

دارد

ندارد

مبلغ (ریال)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوابق پژوهشی

ردیف

موضوع شرکت داده شده در مسابقه

نام مسئول تیم و همکاران به ترتیب مشارکت

شرکت با نام دانشگاه

مشخصات مسابقه

ملاحظات

تایید یا رد معاونت

عنوان مسابقه

تاریخ برگزاری

مکان برگزاری

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

عنوان کسب شده

حمایت مالی دانشگاه

دارد

ندارد

مبلغ (ریال)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

عنوان سمینار یا کارگاه

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

تعداد افراد شرکت­کننده

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1

برگزای کارگاه آموزش فنون اداری

واحد رودهن

93

اداری

سمت علمی

50 نفر

داخلی

 

ردیف

موضوع همایش - کنفرانس

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1

گرمسار وتوسعه پایدار

گرمسار

79

توسعه پایدار همه جانبه در گرمسار

مسول مالی

استانی

 

1- عضو کمیته علمی همایش  درواحد دماوند تحت عنوان توسعه پایدار شهرستان دماوند