علی چیتگر

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده) - -
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)پاتوبیولوژیعلوم و تحقیقات

سوابق اجرایی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن از سال 88تاکنون

رئیس دانشکده مصوب علوم پایه از سال 91

رئیس دانشکده مصوب کشاورزی و علوم پایه از سال 94 تاکنون

عضو کمیته انتظامی اساتید واحد

عضو کمسته نظارت وکمک به استقرار شرکت های دانش بنیان در واحد رودهن

رئیس  هیات مدیره شرکت زرین قزل آلای لفور

مدیر عامل شرکت زرین قرل آلای لفور -اولین شرکت تولید کننده ماهی آزاد دریای خزر

ردیف

عنوان اختراع

نام متقاضی و همکاران به ترتیب مشارکت

ارائه به نام دانشگاه

مشخصات اختراع

محل ثبت

تاریخ ثبت

شماره ثبت

منجر به قرارداد

شرکت در مسابقات

حمایت دانشگاه

گردیده

نگردیده

دارد

ندارد

دارد

ندارد

مبلغ (ریال)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلیه دروس مرتبط با زیست شناسی-شیمی-پاتوبیولوژی -دامپزشکی-وگیاه پزشکی