سعید بهجتی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)مدیریت صنعتیدانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران مرکزی
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)رشته MBA - تولید و عملیاتمالتی میدیا مالزی
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)مدیریت صنعتی - گرایش توسعه پایداردانشگاه یوتارا مالزی