آزیتا بهبهانی نیا

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده) شیمی محض دانشگاه شهید چمران اهواز
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده) محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران - شمال
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)علوم محیط زیست گرایش آلودگی های محیط زیستدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

سوابق اجرایی

مدیر گروه محیط زیست 

ردیف

عنوان اختراع

نام متقاضی و همکاران به ترتیب مشارکت

ارائه به نام دانشگاه

مشخصات اختراع

محل ثبت

تاریخ ثبت

شماره ثبت

منجر به قرارداد

شرکت در مسابقات

حمایت دانشگاه

گردیده

نگردیده

دارد

ندارد

دارد

ندارد

مبلغ (ریال)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آلودگی های محیط زیست - مهندسی محیط زیست - آلودگی آب و خاک - آلاینده های پایدار محیط زیست 

دوره کارشناسی: آلودگی محیط زیست، مهندسی محیط زیست، آلودگی آب و خاک، لیمنولوژی عمومی، اکولوژی دریا و دریاچه ها، مدیریت منابع آب، مدیریت مواد زائد جامد، آلودگی هوا، حفاظت خاک ،شیمی عمومی، شیمی آلی، جلسه بحث، پروژه

دوره کارشناسی ارشد: روش های کنترل آلودگی های محیط زیست،  سمینار ، انرژی و محیط زیست 

دوره دکتری: آلاینده های پایدار محیط زیست، ارزیابی اثرات تولید انرژی بر محیط زیست، موضوعات ویژه

سوابق پژوهشی

ردیف

موضوع شرکت داده شده در مسابقه

نام مسئول تیم و همکاران به ترتیب مشارکت

شرکت با نام دانشگاه

مشخصات مسابقه

ملاحظات

تایید یا رد معاونت

عنوان مسابقه

تاریخ برگزاری

مکان برگزاری

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

عنوان کسب شده

حمایت مالی دانشگاه

دارد

ندارد

مبلغ (ریال)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

عنوان سمینار یا کارگاه

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

تعداد افراد شرکت­کننده

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

موضوع همایش - کنفرانس

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1