محمود بیات

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)مهندسی عمران - مهندسی عمران
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)مهندسی عمران - مهندسی سازه
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)مهندسی عمران - مهندسی زلزلهدانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)تمام وقت

سوابق اجرایی

مهندس عمران - گرایش سازه و زلزله
طراحی سازه های ساختمانی، ساختمان های بلند، سازه های صنعتی،
سازه های خاص، انواع پل، گالری و انواع دیوارهای حائل،
مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای سازه ها، طراحی لرزه ای سازه ها

پژوهشگر  دانشگاه   (Sapienza Rome, Italy) از سال 2014 تا کنون
برگزیده بنیاد ملی نخبگان سراسر کشور در سال 1390 تاکنون
برگزیده نخست مصاحبه ی دوره ی دکتری دانشگاه تربیت مدرس تهران
رتبه ی اول مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری
 

Analytical, Experimental and numerical methods in nonlinear analysis
 Nonlinear vibrations, Mechanics of Solids and Structure
 Nonlinear dynamics of multi degree of freedom systems , Beams and Plates
 Theoretical and experimental aspects of earthquake engineering and structural dynamics
focusing on hazard mitigation and seismic fragility of structural and nonstructural systems

دبیر علمی و اجرایی انجمن مهندسی پل ایران
 

مهندسی زلزله پیشرفته
ارتعاشات غیرخطی
اندرکنش خاک و سازه
تحلیل غیرخطی سازه ها
ریاضیات پیشرفته ی مهندسی
 
 

سوابق پژوهشی

ردیف

موضوع شرکت داده شده در مسابقه

نام مسئول تیم و همکاران به ترتیب مشارکت

شرکت با نام دانشگاه

مشخصات مسابقه

ملاحظات

تایید یا رد معاونت

عنوان مسابقه

تاریخ برگزاری

مکان برگزاری

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

عنوان کسب شده

حمایت مالی دانشگاه

دارد

ندارد

مبلغ (ریال)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

عنوان سمینار یا کارگاه

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

تعداد افراد شرکت­کننده

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

موضوع همایش - کنفرانس

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1

 

 

 

 

 

 

American Society of Civil Engineers (ASCE)
American Society of Mechanical Engineers (ASME)
American Concrete Institute (ACI)