بهنود برمایه ور

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)مهندسی عمران-عمرانآزاد اسلامی واحد سمنان
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)مهندسی عمران-سازهناتینگهام The University of Nottingham
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)مهندسی عمران-مدیریت ساختمنچستر (The University of Manchester (UMIST

سوابق اجرایی

سوابق پژوهشی

ردیف

موضوع شرکت داده شده در مسابقه

نام مسئول تیم و همکاران به ترتیب مشارکت

شرکت با نام دانشگاه

مشخصات مسابقه

ملاحظات

تایید یا رد معاونت

عنوان مسابقه

تاریخ برگزاری

مکان برگزاری

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

عنوان کسب شده

حمایت مالی دانشگاه

دارد

ندارد

مبلغ (ریال)

1

Plates and Shells

Behnod Barmayehvar

The University of Nottingham

 A shell structure Model

March 2009

The University of Nottingham

Internal

Merit

 

 

 

 

 

ردیف

عنوان سمینار یا کارگاه

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

تعداد افراد شرکت­کننده

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1

Leadership in Project Management

The University of Manchester

Nov 2010

Project Management

Assistant

100

 

 

ردیف

موضوع همایش - کنفرانس

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1

دومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

تهران

1394/11/10

مهندسی عمران-مدیریت ساخت و پروژه

عضو هیات داوران

ملی

 

عضو هیات داوران نشریه علمی و پژوهشی انجمن مهندسی سازه ایران - نشریه مهندسی سازه و ساخت

عضو موسسه بین المللی مدیریت پروژه 

عضو انجمن علمی اهل قلم

عضو انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه منچستر انگلستان

عضو انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه  ناتینگهام انگلستان

عضو انچمن مدیریت پروژه دانشگاه منچستر انگلستان

عضو باشگاه پژوهشگران جوان ایران

عضو انجمن بتن ایران

عضو انجمن علمی بتن ایران