عباس بابایی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)مهندس برق قدرتعلم و صنعت ایران
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)مهندسی برق- قدرت- سیستمعلم و صنعت ایران
دکتری(تنظیم نشده)مهندسی برق-قدرت (عایق، گذرا)علم و صنعت ایران

سوابق اجرایی

در صورتیکه فعالیت اجرایی دارید قید نمایید

عنوان سمت

میزان سابقه کاری

نوع استخدام

مرتبه

پایه فعلی

نوع همکاری

1- در دانشگاه آزاد اسلامی رودهن

 

 

 

 

 

 

2- در دانشگاه و یا سایر موسسات:

نام .............................................................

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

عنوان اختراع

نام متقاضی و همکاران به ترتیب مشارکت

ارائه به نام دانشگاه

مشخصات اختراع

محل ثبت

تاریخ ثبت

شماره ثبت

منجر به قرارداد

شرکت در مسابقات

حمایت دانشگاه

گردیده

نگردیده

دارد

ندارد

دارد

ندارد

مبلغ (ریال)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- عایق و فشارقوی

- حفاظت سیستمهای قدرت

- بررسی حالات گذرا در سیستمهای قدرت

  1. برگزاری دوره آموزشی تنظیمات رله‌های زیمنس Over current، Differential و Distance به عنوان مدرس در دانشگاه علم و صنعت ایران برای کارشناسان شرکت برق منطقه‌ای باختر- بهار 1393
  2. برگزاری دوره آموزشی نرم‌افزار EMTPRV به عنوان مدرس در دانشگاه علم و صنعت ایران و دانشگاه صنعت آب و برق.

سوابق پژوهشی

ردیف

موضوع شرکت داده شده در مسابقه

نام مسئول تیم و همکاران به ترتیب مشارکت

شرکت با نام دانشگاه

مشخصات مسابقه

ملاحظات

تایید یا رد معاونت

عنوان مسابقه

تاریخ برگزاری

مکان برگزاری

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

عنوان کسب شده

حمایت مالی دانشگاه

دارد

ندارد

مبلغ (ریال)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

عنوان سمینار یا کارگاه

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

تعداد افراد شرکت­کننده

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1

  1. سومین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستم‌های قدرت، دانشگاه علم و صنعت ایران، دی 1387.
  2. دومین کنفرانس تخصصی تخلیه‌جزئی در تجهیزات الکتریکی، دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور)، اسفند 1389.
  3. سومین کنفرانس تخصصی تخلیه‌جزئی در تجهیزات الکتریکی، دانشگاه علم و صنعت ایران 1390.

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

موضوع همایش - کنفرانس

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1