عباس بابایی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)مهندس برق قدرتعلم و صنعت ایران
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)مهندسی برق- قدرت- سیستمعلم و صنعت ایران
دکتری(تنظیم نشده)مهندسی برق-قدرت (عایق، گذرا)علم و صنعت ایران

سوابق اجرایی

سوابق پژوهشی

ردیف

موضوع شرکت داده شده در مسابقه

نام مسئول تیم و همکاران به ترتیب مشارکت

شرکت با نام دانشگاه

مشخصات مسابقه

ملاحظات

تایید یا رد معاونت

عنوان مسابقه

تاریخ برگزاری

مکان برگزاری

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

عنوان کسب شده

حمایت مالی دانشگاه

دارد

ندارد

مبلغ (ریال)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

عنوان سمینار یا کارگاه

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

تعداد افراد شرکت­کننده

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1

  1. سومین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستم‌های قدرت، دانشگاه علم و صنعت ایران، دی 1387.
  2. دومین کنفرانس تخصصی تخلیه‌جزئی در تجهیزات الکتریکی، دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور)، اسفند 1389.
  3. سومین کنفرانس تخصصی تخلیه‌جزئی در تجهیزات الکتریکی، دانشگاه علم و صنعت ایران 1390.

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

موضوع همایش - کنفرانس

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

زمینه تخصصی

سمت علمی یا اجرایی

سطح برگزاری (داخلی- منطقه­ای- ملی- بین­المللی)

1